Putin väcker liv i vår gamla rysskräck

KOLUMNISTER

Ännu en gång sprider sig en smygande rysskräck i Sverige.

Rysskräcken är ingenting nytt eller ens något som kom under Sovjettiden.

Det är ett månghundraårig fenomen som bygger på verkliga händelser.

Sedan medeltiden har Sverige haft sammanlagt 33 krig med Ryssland. De flesta av dem framkallades under den tid Sverige expandera österut och in i Baltikum och därmed kolliderade med ryska intressen.

Fast de svensk-ryska förbindelserna började långt tidigare. Enligt den gamla ryska krönikan ska furstendömet Kiev redan från 800-talet ha styrts av den svenska vikingen Rurik, en rus från Roslagen. Faktum är att Ruriks ätt regerade över ryssarna ända fram till 1598.

Att Sverige kunde bli en militär stormakt på 1600-talet berodde bland annat på att Ryssland då var alldeles för svagt, splittrat och saknade en riktig armé och flotta.

Ruriks ätt dog ut och i den oreda som följde valde herrarna i köpmannarepubliken Novgorod Gustav II Adolfs yngre bror Karl Filip till ny tsar. En delegation långskäggiga ryska adelsmän anlände till Sverige 1611 för att hämta gossen.
 

Prinsens mor, änkedrottning Kristina av Holstein-Gottorp ville inte släppa iväg sin då bara tio år gamle son. Efter upprepade påtryckningar reste till slut en samling svenska adelsmän med pojken österut och anlände till den svenska staden Viborg 1613. Där fick Karl Filip, förmodligen till sin egen stora lättnad, höra att ryssarna hade tröttnat på att vänta. De hade redan valt Mikael Romanov till tsar, den förste av huset Romanov på den ryska tronen. Därför blev det ingen svensk tsar av huset Vasa i Ryssland.

Men den ryska oredan fortsatte och i mars 1616 marscherade den då bara 27 år gamle fältherren Jakob De la Gardie in i Moskva. I spetsen för svenska och finska trupper intog han under klockringning och leverop den ryska huvudstaden.

Staden besattes under en kort tid - en bragd som varken Karl XII eller Hitler någonsin lyckades med.

I slutet av 1600-talet ändrades allt, Peter den Store blev tsar av Ryssland. Han lyckades modernisera landet och skapa den första starka ryska armén och flottan. Sverige förlorade sina be sittningar i Baltikum och inne i Finska viken.
 

Tsar Peter lät 1703 grunda sin nya huvudstad på den plats där den svenska fästningen Nyen hade stått. Svenska och finska krigsfångar tvingades börja bygga fästningen i Peters huvudstad. Fler krigsfångar kom efter slaget vid Poltava då över 20 000 svenskar fördes i bojor till Ryssland. Några få av dem kom hem igen efter 10-15 år, de flesta återvände aldrig.

De stora krigen tog inte slut förrän Karl XII hade stupat och för att påskynda de sega fredsförhandlingarna sändes ryska flottan med trupper in mot den svenska kusten. Under åren 1719-1721 härjade och brände ryssarna ner städer från Umeå i norr till Norrköping i Söder.

Av Norrköping återstod bara två grindstolpar av sten innan ryssarna var klara. Hudiksvall, Sundsvall Södertälje, Trosa och Nyköping brändes liksom otaliga järnbruk, slott, gods och gårdar längs hela kusten och långt in i Stockholms skärgård.

I kriget 1808-1809 förlorade Sverige slutligen hela den östra riksdelen, Finland, en fjärdedel av landets yta försvann, en tredjedel av landets befolkning, en miljon svenskar, blev ryska undersåtar.. Gränsen mot Rysslands drogs plötsligt längs Torneo och Muonios älvar.
 

Stockholm som fram till dess legat mitt i det svenska riket, blev plötsligt en gränsstad med fienden bara en dagsseglats därifrån, på Åland, varifrån Ryssarna planerade att ta kontrollen över all sjöfart på Finska viken och Bottenhavet.

Vintern 1809 kom ryska kavalleriet ridande över isen från Åland ända in i Roslagen. När som helst kunde de komma tillbaka.

Under den rysskräck som spreds i landet, i synnerhet i Stockholm, beslöts att huvudstaden skulle flytta in i landet, till Karlsborg. Så blev det inte, däremot gjordes förberedelser för att i farans stund flytta kungahus, riksdag, regering och alla rikets dyrbarheter till Karlsborg.

Då Finland blev självständigt 1917 flyttades den ryska gränsen långt från Sverige.

I dag, med president Putins ambitioner att återskapa den skräckblandade respekten världen en gång hade för Ryssland, sprids en ny våg av rysskräck över Europa.

VISSTE DU ATT … Då bad vi om rysk hjälp

Visste du att situationen var så kaotisk i Sverige i början av 1700-talet att regeringen år 1743 bad om rysk hjälp. Över 10 000 man ryska trupper anlände och låg förlagda i Stockholms och Norrköpingstrakten. De stannade ett helt år, innan de drogs tillbaka. Trupperna skyddade den svenska regeringen mot inbördes oro och ett danskt anfall.

VISSTE DU ATT …Karl Filip blev bara 21 år

Visste du att Karl Filip, som valdes till tsar av Ryssland, men som kom för sent, senare deltog i brodern Gustav II Adolfs krig i Baltikum? Han avled där bara 21 år gammal. Strax innan hade han gift sig i hemlighet med Elisabeth Ribbing, som födde honom en dotter.

VISSTE DU ATT …Vikingen Rurik blev rysk furste

Visste du att enligt den gamla Nestor-krönikan slog sig de svenska vikingarna Rurik och hans bröder ner vid Ladoga i mitten av 800-talet? Nordiska gravar har hittats i området. Kievriket grundades 862 och slogs så småningom ihop med andra ryska småriken. Den siste av Ruriks ätt var Fjodor I, som avled 1598.

avHerman Lindqvist

ARTIKELN HANDLAR OM