Wolfgang Hansson

Inte bara i USA som aborträtten är hotad

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

När Högsta domstolen nu ska besluta i ett mål som ifrågasätter aborträtten kan det innebära början på en stark omdaning av det amerikanska samhället i konservativ riktning.

Men det är inte bara i USA som rätten till fri abort ifrågasätts.

Det finns länder i Europa där abortlagstiftningen är mer restriktiv än i USA.

För drygt ett år sedan införde den polska författningsdomstolen ett så gott som totalt abortförbud. Oppositionen mot förbudet har växt sedan en 30-årig kvinna för en tid sedan avled i blodförgiftning efter att hon tvingats fortsätta bära sitt foster trots att undersökningar visade på allvarliga fosterskador.

Läkarna vägrade genomföra en abort innan barnets hjärta slutat slå. Så tolkade de den nya lagen.

Abortförespråkare hävdar att kvinnans liv kunde ha räddats om den nya lagen inte funnits. Den konservativa polska regeringen skyller på att läkarna begick ett misstag och hävdar att lagen medger vissa undantag.

Följden av den nya lagen har blivit att ännu fler polska kvinnor reser utomlands för att genomföra en abort. FN beräknar att minst 100 000 kvinnor varje år tar sig till Tyskland, Tjeckien och andra grannländer för att genomföra en procedur som är olaglig i det starkt katolska Polen.

Skärpningen av abortlagstiftningen i Polen följer en trend som sprider sig över världen där aborträtten ifrågasätts även i många länder där fri abort varit lag i många år. Det är en rättighet som ständigt utmanas. Till och med i Sverige.

Här har vi enskilda barnmorskor som i domstol försökt driva att de av samvetsskäl skulle kunna vägra att utföra aborter trots att det ingår i deras yrkesroll. Bakom står ofta organisationer som driver abortfrågan. Hittills har de försöken misslyckats.

I ett försök att slå tillbaka mot de skärpta abortlagarna i länder som Polen och Malta antog EU-parlamentet i somras a en resolution som slog fast att tillgång till säkra och fria aborter är en mänsklig rättighet. Men hela 255 av parlamentets ledamöter röstade mot resolutionen.

De som tog initiativ till resolutionen hävdar att de aldrig tidigare stött på ett så kraftfullt och välorganiserat motstånd från intressen som ville stoppa initiativet.

Demonstranter utanför Högsta domstolen i Washington den 30 november.
Demonstranter utanför Högsta domstolen i Washington den 30 november.

Dramatisk förändring

Men bilden är splittrad.

I Irland som länge hade en av Europas mest restriktiva abortlagstiftningar, ledde ett uppmärksammat dödsfall till en folkomröstning som slutade med en ny abortlag som medger abort till den 12:e veckan.

Det är ändå mer restriktivt än den lag i Mississippi som förbjuder abort efter vecka 15 och som antogs 2018. Det är den lagen som USA:s Högsta domstol nu ska ta upp.

Bara det faktum att domstolen gör det ses av många som en indikation på att HD tänker inskränka eller helt avskaffa rätten till fri abort. Det finns nämligen redan ett prejudikat från HD som sedan 1973 slagit fast att fri abort är en rättighet för alla kvinnor i USA, utslaget i Roe vs Wade. Normalt anses det gälla till vecka 22–24.

Om HD inte hade några planer att ändra på det hade de sannolikt inte tagit upp Mississippi-fallet.

En första indikation på att HD planerade att riva upp Roe kom tidigare i höst då man lät bli att ogiltigförklara en lag i Texas som förbjuder abort efter vecka sex. I praktiken ett totalt abortförbud.

Den dramatiska förändringen har sin grund i den kraftiga konservativa majoritet som domstolen fick under förre presidenten Donald Trump. Han fick tillsätta hela tre domare och valde uttryckligen domare som han ansåg var mot fri abort.

Delstater står i kö

I dag har de konservativa majoritet i domstolen med 6-3. Eftersom domarna sitter på livstid är det osannolikt att den balansen ändras i närtid.

I praktiken har en rad konservativa delstater i USA redan inskränkt aborträtten genom regler som inte uttryckligen förbjuder abort men som gör det svårare för kvinnor att få en. Nu ligger de i startgroparna för att ta steget fullt ut i fall HD inskränker aborträtten. Många har redan stiftat restriktiva lagar som träder i kraft per automatik om HD inskränker aborträtten.

Det väntas ta ända till i sommar innan HD kommer med ett utslag.
Vill det sig illa tvingas USA:s kvinnor snart göra som sina polska medsystrar, resa utomlands för att avsluta en graviditet eller till liberala grannstater.

Risken är stor att antalet illegala aborter utförda av mer eller mindre seriösa utförare skulle öka precis som i Polen.

Publisert:

LÄS VIDARE