Mejla

Wolfgang Hansson

Symbolpolitik som inte ger mer vaccin i närtid

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Halleluja-stämning när USA och EU meddelade att de är beredda att lätta på patent för covidvacciner.
Halleluja-stämning när USA och EU meddelade att de är beredda att lätta på patent för covidvacciner.

Rena halleluja-stämningen spred sig när USA och EU plötsligt gjorde helt om och meddelade att de är beredda att lätta på läkemedelbolagens patent för covidvacciner.

I praktiken är det mest symbolpolitik som inte gör ett dugg för att öka produktionen av covidvacciner på kort sikt.

Världen är i akut behov av covidvacciner. Nu.

Ju snabbare hela världens befolkning kan vaccineras desto snabbare kommer vi ur pandemin och desto mindre är risken att viruset skapar nya varianter som dagens vacciner inte biter på.

Problemet är att de rika länderna har tingat väldigt mycket av det vaccin som tillverkas. Medan USA och Storbritannien har vaccinerat hälften av sin befolkning har många fattiga länder inte ens påbörjat vaccineringen.

De rika länderna köper upp mångdubbelt mer än vad de behöver.

För säkerhets skull. Medan fattiga länder blir utan eller inte har råd att betala för de dyrare vaccinerna.

Därför mottogs nyheten i går om att USA och sannolikt även EU ger upp sitt motstånd mot att tillfälligt lyfta patenten för covidvaccinerna med stort jubel.

WHO-chefen talade om ett historiskt genombrott och hävdade att världen nu har en större chans att besegra pandemin. Liknande tongångar med en tillsatts av självberöm hördes från amerikanska och europeiska ledare. Bara läkemedelbolagen klagade upprört.

Men den tråkiga sanningen är att ett upphävande av patenten inte leder till någon ökad tillgång på vaccin i närtid. Att påstå det är att föra medborgarna bakom ljuset.

Till att börja med kommer det att krävas månader av förhandlingar i Världshandelsorganisationen, WTO, om de exakta villkoren. Alla måste vara överens.

Nationalistisk iver

Det är inte heller patenten som satt stopp för ökad vaccinproduktion utan det faktum att det bara finns ett 60-tal vaccinfabriker i hela världen. Några av dem har hastigt byggts ut för att kunna öka produktionstakten. Men kapaciteten räcker ändå inte för att möta efterfrågan.

Nya vaccinfabriker måste byggas.

Vaccintillverkning är en komplicerad process som kräver en mängd råvaror och avancerad teknisk utrustning.

Samme president Joe Biden som nu säger att han är beredd att lätta på patenten införde för några månader sedan exportförbud till Indien på viktiga råvaror för vaccintillverkning. Ett förbud som hävdes först för någon vecka sedan efter att Indien drabbats av en okontrollerad smittspridning.

Biden är inte ensam. I nationalistisk iver att se till att den egna befolkningen vaccineras först har en rad länder infört liknande exportförbud och restriktioner på vaccin eller insatsvaror.

Att slopa dessa handelshinder skulle snabbt öka den globala vaccintillgången.

För att kunna tillverka vaccin räcker det inte med att lätta på patenten. Det behövs en överföring av tekniskt kunnande som kräver ett samarbete med läkemedelsbolagen. Ingen är betjänt av billiga kopior av ett vaccin som inte är kvalitetssäkrat och kan öka vaccinmotståndet.

Joe Biden införde exportförbud på råvaror för vaccintillverkning till Indien, men kan nu lätta på patenten.
Joe Biden införde exportförbud på råvaror för vaccintillverkning till Indien, men kan nu lätta på patenten.

Måste dela med sig

Hur lätt det kan bli fel visades nyligen i USA när man var tvungen att kassera 15 miljoner doser av Johnson & Johnsons vaccin sedan man i produktionen blandat ihop ingredienserna med Astra Zenecas vaccin som tillverkades på samma fabrik i Baltimore.

Jag försvarar inte läkemedelsjättarnas rätt till miljardvinster. De har råd att bidra mer. Pfizer/Biontech räknar med att sälja vaccin för 260 miljarder dollar under 2021 och göra en vinst på 7 miljarder dollar.

De och andra läkemedelsbolag har i en krissituation fått rejält med offentliga medel för att utveckla covidvaccinerna. Därför är det också rimligt att de delar med sig av teknologin så att vaccinerna kan tillverkas i andra fabriker än deras egna. Det sker också redan, inte minst med Astra Zenecas vaccin.

Att få igång många fler sådana samarbeten med licenstillverkning utan att utvecklingsländerna behöver betala för licenserna vore ett snabbare sätt att öka vaccintillverkningen. Lättade patent ger effekt först på längre sikt.

Coronapandemin har visat sprickorna i allt tal om internationell solidaritet. Sånt som världsledare, politiker och byråkrater gärna pratar om men som så ofta krackelerar när det egna landets behov ställs mot de globala.

Det är bra att Sverige och andra rika länder donerar Astra Zenecas och andra vacciner som vi inte vill ha eller behöver använda. Men de fattiga länderna har inget val. De får ta vad de får. Oavsett om risken för biverkningar är större.

Patent eller inte. Tydligare än så kan klyftorna i världen inte bli.

Publisert: