Lena Mellin

SD har misslyckats i sin bästa gren

Därför ligger stödet still i den stora SCB-mätningen

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

​Sverigedemokraterna brukar vara mästare på att exploatera missnöje.

Men den här gången har de misslyckats.

Coronan har inte ökat stödet för Jimmie Åkessons parti. Det gör på stället marsch.​

Sverigedemokraterna har blivit vana vid att det går bra för dem i valen. I riksdagsvalet 2010 mer än fördubblades deras stöd. Likadant i valet därpå. 2018 gick det lite sämre men fortfarande bra med alla vanliga mått nätt.

Men nu har det stannat av enligt Statistiska centralbyråns stora väljarundersökning som görs två gånger om året och som är Sveriges största.

I riksdagsvalet hösten 2018 röstade 17,5 procent av väljarna på Sverigedemokraterna. Nu skulle 17,6 procent göra det, enligt SCB. Uppgången ligger inom felmarginalen och motsvarar 6 200 väljare.

Framgångvinden har alltså avtagit. Trots coronan. Även jämfört med den förra undersökningen från SCB, som gjordes i maj, är ökningen så blygsam att den kanske inte ens finns, 0,5 procentenheter.

SD-ledaren Jimmie Åkesson.
SD-ledaren Jimmie Åkesson.

Sverigedemokraterna är experter på att slå mynt av missnöje. Det är det som burit fram dem. Missnöje med migrationspolitiken, missnöje med den ökade otryggheten, med dödsskjutningarna, med de kriminella nätverken, de delade turerna i vården, för att nämna några frågor som partiet fokuserat på och som ligger bakom deras framgångar.

Men coronan, pandemin som hittills krävt fler än 6 000 liv och i år förväntas minska den genomsnittliga livslängden i Sverige med upp till ett halvår, har de inte lyckats utnyttja till sin fördel.

Trots missnöje med vad som uppfattas som otydliga besked, bristande intresse för testning, olagliga inlåsningar av sjuka åldringar och ibland obegripliga skillnader mellan olika typer av folksamlingar.

Men Sverigedemokraterna har alltså misslyckats med att exploatera detta missnöje. Vilket jag har otroligt svårt att tro att de skulle haft något emot att göra.

Misslyckandet kan alltså sannolikt inte förklaras med bristande intresse. Utan bristande handlag och kanske också svag trovärdighet i smittskyddsfrågor.

Sammanfattningsvis tror jag att Sverigedemokraterna måste börja förbereda sig på något om de inte är vana vid – ett dåligt valresultat. De kommer sannolikt inte att tappa stöd. Men inte öka i den storslagna stil de varit vana vid.

Redan valresultatet 2018 var enligt förra gruppledaren Mattias Karlsson ett misslyckande Då ökade SD med 4,6 procent riksdagsvalet. 

Statsminister Stefan Löfven (S).
Statsminister Stefan Löfven (S).

Socialdemokraterna tappar stort i den här mätningen. Motsatsen hade varit förvånande. Stödet för det största regeringspartiet var på topp i maj, då SCB:s förra mätning gjordes och pandemin var en relativt ny företeelse i våra liv. Sedan dess har stödet minskat månad för månad.

För ett år sedan låg det enligt SCB på 27,5 procent. Det var lägre än valresultatet. I dag är det 29,4 procent, drygt en procentenhet över valresultatet. Det är alltså noteringen i maj som är avvikande, inte dagens som ligger på en mer normal nivå sett till valresultatet.

 

För Liberalerna ser det fortfarande nattsvart ut. Enligt den här mätningen ligger de klart under fyraprocentsspärren. Det rekordlåga resultat, det sämsta någonsin i SCB, på 3 procent är bara det senaste beviset på krisens djup. Hur de ska kunna kravla sig upp på rätt sida är för närvarande omöjligt att se.

Ytterligare ett par intressanta resultat i mätningen. Stödet för Centern ökar vilket beror på Annie Lööfs återkomst efter sin föräldraledighet.

Partiledarkollegan Ebba Bushs Kristdemokraterna tappar däremot vilket gynnar Moderaterna vars stöd nu ligger ett par procentenheter över det senaste valresultatet.

SCB-mätningen gjordes under november. 4 692 personer svarade på SCB:s frågor, knappt 52 procent av samtliga tillfrågade.


Så skulle vi rösta i dag

GRAFIK: PAUL WALLANDER
GRAFIK: PAUL WALLANDER

Källa: SCB. Mätningen i november jämfört med maj i år.

 


Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällefrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE