Mejla

Lena Mellin

Busch har inget att vinna på husbråket

KD-ledaren går in i valet med åskmoln över huvudet

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

​Den infekterade hustvisten kommer att hänga som ett åskmoln över KD-ledarens huvud under upptakten till nästa val.

Det finns ingenting som är bra med det för Ebba Busch.

Inte ens om hon till sist vinner.

Kristdemokraternas ordförande Ebba Busch försökte under den förberedande muntliga förhandlingen i tvisten med Esbjörn, 81, i Uppsala tingsrätt få medlidande. Dra en gråtvals, skulle man också kunna säga.

– Det handlar om två barns stadigvarande bostad, sade den för dagen vitklädda KD-ledaren.

Ebba Busch efter dagen i tingsrätten.
Ebba Busch efter dagen i tingsrätten.

Mot det kan man invända att det knappast är Esbjörns ansvar att se till att Ebba Buschs barn har någonstans att bo, det ansvaret bär deras föräldrar. Det andra att argumentet inte har någonting med hustvisten att göra.​

Rättens ordförande försökte under den del av förhandlingen som ägde rum i avskildhet att få parterna, Ebba Busch och Esbjörn och deras ombud, att förlikas. Det misslyckades.

Det betyder att Ebba Busch riskerar att gå in i valåret med den infekterade husstriden hängande över sitt huvud.

Huvudförhandlingen är nämligen planerad att äga rum först i slutet av oktober. Då återstår mindre än elva månader till nästa val. Och det är bara ett par veckor innan Kristdemokraternas riksting där partiet ska lägga grunden till den viktiga valrörelsen 2022.

Striden om husköpet har redan påverkat Kristdemokraterna och Ebba Busch själv negativt.​​ Förtroendet för henne själv, som KD:s ordförande, har minskat.

Stödet för partiet har också urholkats och var i den senaste sammanvägningen av olika väljarbarometrar som Sifo gör nere ​på 4,4 procent. I förra valet lade 6,3 procent av väljarna sin röst på Kristdemokraterna. Det var det bästa resultatet på länge för partiet och kan i hög grad förklaras med Ebba Buschs personliga insatser. Hon slogs, slet – och segrade.

Busch är alltså väldigt viktig för sitt parti men just nu är hon skadskjuten. Hon sliter, slåss – men har inte segrat än. Om tvisten blir så långdragen som den ser ut att kunna bli kommer det at tufsa till henne, liksom Kristdemokraterna, ytterligare.

 

Det finns dock ljuspunkter för KD-ledaren. Rättens ordförande har inte gett upp om att de stridande ska kunna förlikas trots misslyckandet under den förberedande förhandlingen. Ett bud har överlämnats till Busch och hennes advokat och rätten förväntar sig ett svar.

Men en tidsgräns är satt. Efter den 1 september vill domaren inte ha in fler synpunkter, bevis eller andra handlingar till rätten. Resten av tiden fram till huvudförhandlingen i slutet av oktober, dit varje sida meddelat att de vill kalla sju–tio vittnen, ska rätten grunna på saken.

Men hustvisten har ynglat av sig. Ebba Busch är anmäld för grovt förtal av Esbjörns juridiska ombud. Justitiekanslern, JK, sade nyligen att de inte har med saken att göra så frågan är nu tillbaka där den startade, hos den särskilda åklagarkammaren. Skulle det här också utveckla sig till en fullskalig rättsprocess tornar ännu fler åskmoln upp sig över Ebba Buschs huvud med oklara, men definitivt negativa, effekter.
 

Hussäljaren Esbjörn hävdar att han ångrade försäljningen redan dagen efter kontraktet var underskrivet. Hans ombud påstår att 81-åringens kognitiva förmåga är nedsatt och att han inte till fullo förstått vad han skrev på.

Ebba Busch å sin sida hävdar att hon inte kan vara rättslös bara för att hon är partiledare och det kan man ju hålla med om. Hon har ett underskrivet kontrakt.

Men juridik och politik är inte samma sak. Man kan ha hur rätt som helst enligt lagens bokstav men ändå ha fel politiskt.

Det här är sannolikt ett sådant fall. Äldrevården, omsorgen om de gamla, rätten att bli gammal med bibehållen värdighet är några av Kristdemokraternas vassaste vapen i kampen om väljarna. Hur rimmar det med Ebba Buschs istadiga kamp mot Esbjörn? Inte så bra.

Huset det handlar om är ett ruckel. På den vanskötta tomten är bilvrak nedgrävda, ibland bara till hälften.


Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Demoskops undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällsfrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert: