Lena Mellin

Beslut om Nato senast i sommar

LENA MELLIN: Det lutar åt att Sverige söker medlemskap

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Sverige kommer att ta beslut om att ansöka om medlemskap i Nato före valet.

Tre scenarier undersöks av en arbetsgrupp med alla partier.

Magdalena Andersson har redan dömt ut alliansfriheten som en del av det förgångna.

I intervjuprogrammet ”30 minuter” i SVT sade statsminister Magdalena Andersson att alliansfriheten har tjänat Sverige väl.

Så lät det inte när hon läste upp sin regeringsförklaring i riksdagen den 30 november, tre månader före Rysslands storskaliga invasion av Ukraina. Då sade Andersson:

– Den militära alliansfriheten tjänar vårt land väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa.

Det här kan förefalla vara en bagatell. En simpel ändring av tempus. Men så är inte fallet, påpekar Magdalena Anderssons medarbetare. Det är en i högsta grad medveten förändring som beror på det kraftigt försämrade säkerhetspolitiska läget i vår del av världen sedan Ryssland stövlade in i Ukraina den 24 februari. Försvarsminister Peter Hultqvist har också använt imperfekt när han på senare tid talat om alliansfriheten.

Regeringen siktar nu på ett beslut om en ny inriktning av den svenska säkerhetspolitiken före valrörelsen.

En säkerhetspolitisk arbetsgrupp med representanter för alla riksdagspartier tillsattes nyligen av regeringen. Arbetet leds av utrikesminister Ann Linde med benäget bistånd av Peter Hultqvist.

Gruppen hade sitt andra sammanträde under torsdagen. Vid nästa möte ska ”internationella organisationer” avhandlas. Dit hör Nato.

Syftet med gruppens arbete är att allsidigt belysa vilka val Sverige står inför så att välgrundat beslut kan fattas. Tre scenarier finns:

• Ingenting förändras. Sverige fortsätter vara med i Natos systerorganisation Partnerskap för fred, EU och ha försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten med en rad länder men främst med Finland.

• Mer omfattande samarbeten än i dag. I det här alternativet vandrar Sverige vidare på den inslagna vägen och ingår fler och mer långtgående försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten än som är fallet för närvarande. Kanske också med fler länder.

I båda ovanstående alternativ är Sverige fortfarande militärt alliansfritt, i alla fall på pappret. Det förefaller alltså som att statsministern lutar åt att inget av dessa alternativ är aktuella.

• Ansöka om medlemskap i Nato. I dag finns ingen majoritet för Natomedlemskap i riksdagen. Men det är förhållande som kan ändra sig väldigt snabbt i det nya, osäkra läget.

Mycket talar för att det är detta alternativ som arbetsgruppen, som ska vara klar med sitt arbete senast 31 maj, kommer att lägga tyngdpunkten vid i sin rapport.

tatsminister Magdalena Andersson (S) och Moderaternas ledare Ulf Kristersson (M) besöker de svenska trupperna i den internationella militärövningen Cold Response 2022 unaför Narvik i nordnorge.
tatsminister Magdalena Andersson (S) och Moderaternas ledare Ulf Kristersson (M) besöker de svenska trupperna i den internationella militärövningen Cold Response 2022 unaför Narvik i nordnorge.

Siktet är därefter inställt på ett beslut i den svåra frågan före valrörelsen. Anledningen är att regeringen inte vill ha något tjafs om den här synnerligen viktiga frågan i valdebatten. Risken är överhängande att partierna då skulle övertrumfa varandra i olika Natoutfästelser.

Risken för det bedöms i regeringskansliet som överhängande sedan Ulf Kristersson (M) bestämt sig för att göra Natofrågan till en valfråga, att om han blir statsminister ansöka om medlemskap oavsett vad S tycker om det och oavsett hur Finland ställer sig till det.

Ett datum som förekommer i debatten är 30 juni då de 30 medlemsländerna i Nato samlas till toppmöte i Madrid. Då skulle en eventuell ansökan kunna lämnas in.

När en anslutningsprocess kan vara avslutad är det ingen som vet. Samtliga Natoländers parlament måste säga ja, det kan haka upp sig var som helst hur länge som helst.

Sverige kommer, om regeringen får bestämma, inte gå med i Nato utan att Finland gör det. Finland är inne i en liknande process som Sverige just nu, att grundligt penetrera frågan. Tidtabellen är dessutom densamma som Sveriges.

Natofrågan ska alltså avgöras senast i sommar. Och det lutar åt att vi ansöker om att få gå med i den västliga försvarsalliansen. Så illa har Sveriges säkerhetspolitiska läge blivit efter Putins invasion av Ukraina.

Gå med i Iniziopanelen hos Demoskop – och gör dig hörd!

Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE