Opinionen tillfredsställs – men lagarna blir hopplösa

Foto: Den åtalades mannen friades i Attuda tingsrätt.
KOLUMNISTER

Att forcera fram lagstiftning för att visa politisk handlingskraft är ingen god idé.

Den första domen som rör den nya lagen om terrorresor kan inte vara munter läsning för regeringen.

Två veckor efter att lagen trädde i kraft stoppades en 25-årig svensk medborgare, som var på väg till Syrien, i Turkiet.

Terrorresa, ansåg åklagare Agnetha Hilding Qvarnström och väckte åtal.

Attunda tingsrätt, som i går meddelade dom, blev dock inte imponerad av bevisningen som lades fram.

Anklagelserna är vaga och oprecisa och även om en del av utredningen talar för att mannen var på väg att ansluta till en terroristklassad organisation så talade andra delar för att hans påståenden om att han var på väg till Syrien för att hjälpa nödställda kan stämma.

Och att resa till en krigszon är i sig dessbättre inte olagligt. Den dagen det blir det får exempelvis hjälparbetare och journalister betydande problem. 

Rätten påpekar också att Nusrafronten har strikta rekryteringsregler och konstaterar att det "får betraktas som högst oklart om XX överhuvudtaget hade godkänts för stridigheter som skulle kunna innefatta terroristbrott".

Nu är det emellertid inte enbart åklagaren som får sig en knäpp på näsan. Tingsrätten erinrar om att Lagrådet, den myndighet som granskar lagar innan de träder i kraft, varnade för att lagen var så flummig och vag att den inte var mycket att ha.

Det gjorde även en och annan remissinstans. Men det struntade regeringen i. Att tillfredsställa opinioner var viktigare än att stifta vettig lag.

Vi ser det hända gång på gång. Att Beatrice Ask ville ge rättsväsendet större möjlighet att sätta dit snuskgubbar som stämmer träff med barn på internet var lovvärt, men groominglagen blev så hopplös att åklagarna knappt kan använda den.

Rekord i detta avseende är nog då Lagrådet påpekade att den politiska viljan att göra livstid till normalstraff för mord kunde sluta med färre livstidsdomar. Ask lyssnade inte utan drev med benäget bistånd av socialdemokraterna igenom lagändringen.

Den första domen efter att den omskrivna mordparagrafen trädde i kraft i Högsta domstolen gav Lagrådet rätt.

Nu ska vi ha klart för oss att förberedelsebrott är svåra att hantera. Om ett bankrån har begåtts så är det inga problem att leda i bevis att det har inträffat. Det är knepigare att bevisa att några planerade att råna banken.

Vi ska även betänka att den nya lagen om terrorresor är tillkommen efter en resolution i FN:s säkerhetsråd. Regeringen var helt enkelt tvungen att göra någonting.

Men det stod dessbättre ingenting i resolutionen om att lagen nödvändigtvis måste vara usel.

Gårdagens dom är avkunnad av tingsrätt och jag kan komma att få äta upp dessa ord. Men den är välskriven och ger ett genomtänkt intryck. Jag tror inte att en eventuell prövning i hovrätten leder till annat resultat än vad Attunda kom fram till.

Det är inte och ska inte vara jurister som stiftar lagar. Men att ta intryck av deras synpunkter är inte nödvändigtvis fel. Lagstiftning är en komplicerad historia och det är lätt hänt att det blir olyckligt om paragrafer stressas fram.

I dag tog justitieminister Morgan Johansson emot en utredning om kriminalisering av träning och stöd till terroristorganisationer.  Låt oss hoppas att det går bättre denna gång.

Brottsbekämpningen har inget att vinna på undermålig juridik. 

BILAH FRÅN BORÅS: Tog farväl av sina vänner – sprängde sig själv till döds

ARTIKELN HANDLAR OM