Peter Kadhammar

Syndaflod av tomma ord från en marknadsanpassad kyrka

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Konsulter och konsultsvenska förgiftar våra liv. Språket är en modern variant av den ökända kanslisvenskan, det uppstyltade och snåriga tungomål i statliga och kommunala skrivelser som förtärde nationen fram till 1990–talet.

Kanslisvenskan förtvinade när tron på staten vittrade och marknaden blev svaret på allt.


I det semantiska vakuum som uppstod började konsultsvenskan växa. Till skillnad från kanslisvenskan är konsultsvenskan en rotvälska som karaktäriseras av egenkär mjukhet och hänsynslös mångordighet. Den innehåller en syndaflod av ord som "samverkan", "lyssna" (eller ännu värre: "lyssna in"!) och liknande välmenande fraser.

Inte ens Svenska kyrkan är förskonad. I förstone kan det vara förvånande men betänk att även kyrkan numera verkar på en marknad. Den krymper. Sedan 1972 har kyrkan förlorat 1 746 428 medlemmar.

Gamla ärevördiga Uppsala stifts budgetskrivelse för 2018 visar att konsultbabblet nu antagit bibliska proportioner:
”Lyhördhet, samspel och framtidsansvar uttrycker den värdegrund som stiftsorganisationen med dess medarbetare, ledning och styrning anser vara gott och eftersträvansvärt.”


Av alla organisationer i världen har kyrkan den lättfattligaste och äldsta värdegrunden. Det är tio guds bud. De har gällt i 2000 år.

Gud gav Moses två stentavlor med buden och så var saken klar. I konsulternas tidevarv duger det inte. Kyrkans personal behöver veta att i kyrkan är man "lyhörd" och att "värdegrunden utgör ett stöd i arbetet med det mänskliga i organisationen och fungerar som verktyg för chefskap, ledarskap och medarbetarskap". Det kommer mer: "Värdegrunden kommer till uttryck i ett konsultativt arbetssätt med dialog som redskap."


Om du inte orkar läsa längre är du ursäktad. För varje normal människa är det plågsamt att läsa konsultsvenska. Tankarna börjar vandra.

Den plikttrogne försöker tvinga sig tillbaka till texten. Man fortsätter att plåga sig fram, det är som att kämpa sig genom en regnskog men man har ingen machete till hands för att röja bort sly, lianer och hemska slippriga växter utan namn som klänger sig fast runt armar och ben och hals. Man kvävs!

"Kansliets ledning svarar för beredning och uppföljning... genomförande av aktiviteter i relation till syfte och förväntade resultat... hållbar gemenskap... framtidsansvar... kvalitetssäkring... samordning... samverkansgrupp... strategiska planer för dopinbjudan, dopuppföljning... Processer kan beskrivas som en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för församlingar i Uppsala stift."


Detta är ett språk som vänder sig inåt, in i sig självt, intellektuell onani. Språket syftar inte till kommunikation utan blott till självbespeglande bekräftelse: vi finns, det vi gör är viktigt.
Och ju mer man säger det, desto osannare blir det.

Vi ersätter vårt språk med skratt och skränJournalisters språk blir parodiskt i ubåtstider
Publisert: