Nu vill de dra åt tumskruvarna

KOLUMNISTER

Regeringens syn på frihet: mer tvång, pekpinnar och övervakning

På papperet gillar regeringen frihet.

I verkligheten vill de dra åt tumskruvarna.

I alliansens valmanifest nämns ordet frihet, eller böjningar, 13 gånger. I de olika partiernas program står frihet också högt i kurs.

Kristdemokraterna vill exempelvis värna alla människors liv, frihet och värdighet. Moderaterna vill utveckla människans frihet medan folkpartiet slår fast att målet är frihet.

Men frihet är inte alltid vad man tror att det är. Ibland är det samma sak som mer tvång, övervakning och pekpinnar.

Rätt mejl och sms. I går presenterade försvarsminister Mikael Odenberg (m) regeringens förslag till avlyssning.

Försvarets radioanstalt, som i dag bedriver konventionell signalspaning, ska få avlyssna telefonsamtal, mejl och fax i telefonledningar som passerar landets gränser. Avlyssningen görs automatiskt och utgår från vissa kodord, exempelvis kärnkraft och Afghanistan.

Ah, tänker du, tur att jag nästan aldrig ringer utomlands. Men tyvärr – det är ingen garanti för att slippa storebrors öra.

Telefonbolagen är internationella, vid hög belastning på det nationella näten dirigeras trafiken om till exempelvis Norge eller Finland.

Jämfört med försvarsdepartementets ursprungliga förslag har de värsta yvigheterna skalats av. En nämnd inrättas som avgör om informationen kan fås på annat sätt. Ett råd för integritetsskydd ska övervaka. Försvarets underrättelsenämnd får rätt att avbryta avlyssning och förstöra material.

Men faktum kvarstår – svenska folkets samtal, mejl och sms kan och kommer att avlyssnas i jakten på yttre hot. Utan att det finns misstanke om brott. Är det frihet?

Rätt nyheter. Folkpartiet, inte regeringen än så länge, vill ha bättre nyheter i radio och tv. Därför föreslår de att staten säljer Boxer för några miljarder, lägger pengarna i en fond och pyntar ut avkastningen till dem som vill göra bra program med ”korrekta nyhetsbedömningar”.

Pekpinne av stål och morot, javisst. Men frihet? Nja.

Rätt språk. Folkpartisterna Allan Widman, riksdagsledamot, och Ewa Bertz, kommunalråd, vill att lärare i Malmö ska kunna förbjuda andra språk än svenska i klassrummet.

Frihet? Tveksamt. Enligt FN:s mänskliga rättigheter ska både friheter och rättigheter åtnjutas utan åtskillnad. Man har rätt till gratis utbildning och får inte diskrimineras på grund av sitt språk.

Rätt mejl, rätt nyheter, rätt språk. Var är friheten?

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM