Lena Mellin

Var tionde kvinnlig pensionär lever på två tusenlappar i månaden

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Fyra av tio pensionärer har högst 15 000 kronor i månaden i pension efter skatt.

Nästan en tiondel har bara ett par tusenlappar kvar när bostadskostnaden är betalda enligt Aftonbladet/Inizio.

Aftonbladet har via undersökningsföretaget Inizio tagit reda på hur mycket landets pensionärer tjänar och hur mycket de har över när månaden är slut.

Slutsatsen är att landets mest seniora medarbetare är mycket bra på att få pengarna att räcka.

Tre fjärdedelar, 64 procent, av landets pensionärer får högst 20 000 kronor i månaden i pension efter skatt. Fyra av tio, 40 procent, har högst 15 000 i månaden. Medan var tionde tvingas klara sig på högst 10 000 kronor i månaden när skatten är betald.

Trots dessa ganska beskedliga inkomster lyckas seniorerna ha pengar kvar när månaden är slut. Mer än varannan, 52 procent, har upp till 10 000 kronor när kostnaderna för boendet är betalda. Ytterligare 20 procent, var femte pensionär, har upp till 15 000 kronor kvar.

Men nästan tio procent har högst 2 000 kronor kvar när boendet är betalt. Ska de pengarna räcka får man verkligen vara duktig på att hushålla med slantarna.

Skillnaderna mellan könen är stora. En fjärdedel, 24 procent, av männen har en pension som uppgår till högst 15 000 kronor. Men bland kvinnorna är det mer än varannan, 53 procent, som ska klara sig på den summan.

I nästa inkomstskikt är jämställdheten större. 25 procent av männen och 23 procent av kvinnorna har en pension som ligger mellan 15 000 och 20 000 kronor i månaden.

Elva procent av kvinnorna jämfört med fem procent av männen har högst två tusenlappar kvar när månadskostnaden för bostaden är betald. 19 procent av kvinnorna men 13 procent av männen har upp till 5 000 kronor kvar när kostnaden för hyra, sophämtning, el eller andra bokostnader är betalda.

Tittar man enbart på de högsta inkomsterna består skevheterna mellan könen. 17 procent av de manliga pensionärerna och fyra av de kvinnliga har minst 30 000 kvar när skatten är betald.

Mer än var tionde man, 12 procent, men bara en hundradel av kvinnorna, en procent, har 20 000 kronor kvar när bostadskostnaden är betald.

Till stor del förklaras detta dels genom att kvinnor generellt har sämre lön än män. Men också för att de jobbar kortare del av livet.

En procent av kvinnorna har aldrig jobbat och tvingas därför klara sig på den så kallade garantipensionen, högst 8 076 per månad för en ensamstående.

Men 58 procent har jobbat minst 41 år innan de går i pension, 69 procent av männen och 49 procent av kvinnorna. Där finns en stor del av förklaringen till att kvinnor får betydligt sämre pension än män.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE