Kompakt motstånd mot vinster i välfärden

KOLUMNISTER

GÖTEBORG. Nästan alla sossar vill begränsa vinsterna i välfärden.

I hela väljarkåren är det tre fjärdedelar enligt Aftonbladet/Inizio.

Därmed blir det sannolikt en valfråga – igen.

Foto: Pontus Lundahl/TT

På uppdrag av Aftonbladet har Inizio undersökt vad svenska folket i allmänhet och S-väljarna i synnerhet tycker i ett antal av de stridsfrågor som avhandlas här på S-kongressen på Svenska mässan i Göteborg.

Den som tror att S-väljarna är några slags middle-of-the-roadtyper, Medel-Svensson personifierad, har fel. S-väljarna skiljer ut sig från väljarna i allmänhet.

Den fråga som är ideologiskt mest laddad på kongressen är frågan om vinster i skattefinansierade välfärdsföretag. Den är en favorit i repris, den har varit uppe på flera kongresser.

97 procent av alla S-sympatisörer vill begränsa vinsterna i välfärdsföretagen. Bara två, en mycket låg siffra, tycker att företagen precis som i dag själva ska få bestämma om vinsten.

Så stränga mot den fria företagsamheten är inte väljarkollektivet som helhet. 73 procent vill begränsa välfärdsvinsterna. En fjärdedel vill att företagen själva ska bestämma över eventuella överskott.

S-ledningen ville från början att vinstbegränsningarna skulle inskränkas till skolans område. Men partiets radikala falang gnydde och kunde inte alls förstå varför det skulle gå för sig att göra vinst på gamla och sjuka men inte på skolbarn. Och det kan man ju hålla med om.

De fick som de ville, kanske för att partiledningen insåg vad deras väljare tycker. I inledningen till partiets nya politiska riktlinjer slås fast att ”det behövs ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i skola, vård och omsorg”. Striden kan dock få en fortsättning i dag då skolan ska debatteras och då vinsterna också ska debatteras.

Vinsterna i välfärdsföretag som drivs med skattepengar har utretts i grunden. Regeringen med Stefan Löfven i spetsen har lovat att riksdagen ska få ett förslag på sitt bord i år. Det kommer dock att röstas ner eftersom det, till skillnad mot befolkningen som helhet, finns en klar majoritet emot vinstbegränsningar i riksdagen. Både Alliansen och Sverigedemokraterna gör tummen ner.

Alltså blir det en valfråga. Precis som 2014. Vänsterpartiet, som har välfärdsvinsterna som paradfråga, gnuggar händerna.

Men även i övrigt skiljer sig S-väljarna från valmanskåren som helhet. 54 procent av medborgarna vill förbjuda tiggeri men bara 35 procent av Socialdemokraternas väljare. Partiledningen vill inte heller förbjuda tiggeri men ändra den lag som styr de kommunala ordningsföreskrifterna så att man exempelvis kan stoppa tiggeri utanför butiksentréer.

När det gäller flyktingar är väljarna generellt för hårdare bandage än Stefan Löfvens väljare. 42 procent av hela väljarkollektivet tycker att flyktingpolitiken är för mjäkig och bör stramas åt ytterligare. Det är ett påstående som inte ens hälften så många, 18 procent, av S-väljarna instämmer i.

Att flyktingpolitiken bör bli mer öppen och inkluderande tycker 23 procent av väljarna i allmänhet. Och något fler, 28 procent, av S-väljarna.

Att Sverige ska ta emot färre asylsökande och flyktingar tycker en majoritet, 56 procent, av svenska folket. S-väljarna är som väntat mer generösa. Endast en dryg tredjedel, 34 procent, vill att färre flyktingar tas emot.

En femtedel av alla väljare tycker att antalet flyktingar som kommer i dag är väl avvägt. Dubbelt så många av S-väljarna, 39 procent, håller med.

S-väljaren är helt enkelt lite mer vänster än genomsnittsväljaren. Och det kanske inte är så konstigt.

Så gjordes undersökningen: Den är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. 1 068 personer över 18 år intervjuades via webben mellan 3 och 6 april 2017.

Gör din röst hörd – gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka här för att läsa mer och gå med!