Lena Mellin

N​ära​ varannan vill att Sverige går med i Nato

Ny rekordnivå i Aftonbladet/Demoskop​

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Det oroliga världsläget påverkar starkt den svenska opinionen.

Stödet för ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen Nato har aldrig varit så högt som nu.

Förtroendet för försvaret når också en ny toppnivå enligt Aftonbladet/Demoskop.

Under den årliga rikskonferensen i föreningen Folk och Försvars regi blev det genast storbråk om svenskt medlemskap i Nato, som Sverige h​a​r ett omfattande samarbete med.

Utrikesminister Ann Linde (S) gick till attack mot de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna för att de öppnat för svenskt deltagande i den västliga försvarsalliansen. Hon anser att det skapar en skadlig osäkerhet och otydlighet kring vad som gäller för Sveriges vidkommande.

M-ledaren Ulf Kristersson gick genast till motangrepp. Om Linde tycker att riksdagsbeslut är ett problem är det hon som har problem, slog han syrligt fast.

- Ett förbluffande uttalande. Hon borde förstå vem som bestämmer i Sverige, sade han med hänvisning till att det är riksdagen som gör det.

Ann Linde, utrikesminister, på Folk och Försvar.
Ann Linde, utrikesminister, på Folk och Försvar.

Enligt det senaste försvarsbeslutet i riksdagen, som alltså inte stöds av Socialdemoraterna, håller Sverige öppet för ett medlemskap i Nato. Det gör även Finland. Det brukar kallas för ”en Natooption”.

Men bland väljarna har stödet för ett svenskt medlemskap i Nato aldrig varit så högt som nu enligt Aftonbladet/Demoskop. Nästan hälften, 46 procent, tycker att Sverige bör gå med. Det är en ökning med hela tio procentenheter sedan den förra mätningen som gjordes två år tidigare.

Både de som är negativt inställda till svensk medlemskap i Nato och de som inte vet vad de tycker har minskat.

Men oron i världen, coronapandemin, den politiska utvecklingen i USA, den nyligen avslutade brexit och andra oroshärdar ökar inte bara stödet för ett medlemskap i Nato. Det ökar också förtroendet för det svenska försvaret.

De som har stort förtroende för försvaret, mycket eller ganska stort, är nu 55 procent av den vuxna befolkningen, en ökning med tolv procentenheter jämfört med den förra mätningen för ett år sedan.

Det är en ny toppnivå, aldrig tidigare har så många haft förtroende för försvaret enligt Aftonbladet/Demoskop.

De som har ett litet förtroende, mycket eller ganska litet, har under samma period minskat med sex procentenheter till 16 procent.

Sverige är, i alla fall på pappret, alliansfritt och har ett ständigt växande försvarssamarbete med likaledes alliansfria Finland.

Men även samarbetet med västalliansen Nato är omfattande, särskilt genom organisationen Partnerskap för fred, PFF. Den skapades 1994 efter kalla kriget och Sovjetunionens sammanbrott. Sverige gick med från start.

Avsikten var att öka förtroendet mellan Nato, Sovjets gamla satellitstater och alliansfria länder. Många länder i gamla Östeuropa har tagit steget från PFF till fullvärdigt medlemskap i Nato.

​Kostnaderna för det militära försvaret av Sverige uppgår i år till inte föraktliga 66 miljarder kronor.

Folk och Försvar brukar äga rum på ett fjällhotell i Sälen och samla alla intressenter, från journalister till försvarspolitiker och försvarsindustrin, under närvaro av kungen. I år är det ett tvådagarsevent på nätet.​

En afghansk polis i Kabul, efter en attack mot en leverans till Natostyrkor i landet.
En afghansk polis i Kabul, efter en attack mot en leverans till Natostyrkor i landet.

Aftonbladet/Demoskop

Rekordhögt stöd för att gå med i Nato

Ja. 46 procent. + 10 %

Nej. 34 procent. 4 %

Vet ej. 20 procent. - 6 %

Tucker du eller tycker du inte att ska vara medlem i försvarsalliansen Nato?

Rekordhögt förtroende för försvaret

Mycket stort förtroende. 19 procent + 9 %

Ganska stort förtroende 36 procent. + 2 %

Varken eller. 26 procent. - 5 %

Ganska litet förtroende. 11 procent - 5 %

Mycket litet förtroende 4 procent. - 2 ∞

Vet ej. 3 procent. Oförändrat

Hur stort förtroende har du för hur försvaret sköter sitt arbete?

Så gjordes undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1442 intervjuer under perioden 8-14 december, 2019 och är genomförd som en webbundersökning. 

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Jämförelsen när det gälle medlemskap i Nato gäller den förra mätningen som gjordes i december 2018. När det förtroendet för försvaret gäller jämförelsen den förra mätningen som gjordes i december 2019.


Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällefrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE