Det är män som förstör vår miljö

KOLUMNISTER

Är det inte så typiskt att det är männen som är de största miljöbovarna?

Och inte nog med det.

De får dessutom en massa statliga pengar för att skita ner, för att fösa iväg vår planet, vår darrande exi-

stens i universum, till en osäker framtid.

Gerd Johnsson-Latham, kansliråd på Utrikesdepartementet, har som oberoende expert skrivit en rapport till Miljövårdsberedningen.

Och där får vi bland annat veta:

Att män släpper ut mycket mer CO2 än kvinnor.

Att rika män lämnar de smutsigaste fotspåren efter sig. Att rika, välbärgade män avger de största ekologiska fotavtrycken.

Vi kan ta transporterna – flygen, bilen och båten som exempel:

I dag står transporterna för cirka en tredjedel av koldioxidutsläppen. I Sverige körs tre av fyra bilar av män. 10 procent av alla bilförare (mest män) står för 60 procent av allt åkande. Männen står för 75 procent av allt bilkörande.

Men skymtas det något ljus i koldioxiden? Nej, bilarna kommer bara att bli fler. Fram till 2020 tror man att ökningen landar någonstans mellan 35-40 procent.

Och enligt rapporten, så är den här okontrollerade floden av bilar en konsekvens av hur städerna planeras och att det är män som fattar besluten.

Män friar sig själva.

Män satsar våra gemensamma resurser på transportsystem som de själva tycker om att använda och prioriterar. Och låter också de statliga bidragen gynna produktion av varor som de själva vill ha, typ skattelättnaderna till bilindustrin och satsningar på flyget.

”Om man spetsar till det”, säger Gerd Johnsson-Latham till Svenska Dagbladet, ”så kan man säga att välbärgade män tillhör de största bidragstagarna.”

Så vad händer då med kvinnorna?

Ja, inte är det någon samhällsplanerare som dunkar näven i bordet och ropar: ”Nu ska vi se hur vi ska göra det bättre för kvinnorna.”

Kvinnors behov av resor och sätt att ta sig fram undersöks aldrig och ligger aldrig heller till grund för någon genomgripande samhällsplanering. I Stockholms kommun satsas just nu 381 miljarder på bilarna, medan den kollektiva trafiken får stryka på foten – och kostnader förs över på passagerarna.

På kvinnorna – med de små, rena ekologiska fotspåren.

ARTIKELN HANDLAR OM