Mejla

Oisin Cantwell

Domare läckte dom innan den avkunnades – slipper åtal

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: TT

En av landets högsta domare har gjort någonting så egendomligt som att läcka en dom som ännu inte var meddelad.

Beteendet är inte bara olagligt. Det är något av en dödssynd i domarkåren.

Men så har också denna märkliga historia, avslöjad av sajten Dagens Juridik i veckan, blivit en snackis av dignitet bland domare.

Bakgrunden:

Domaren är justitieråd vid Högsta förvaltningstomstolen, tidigare Regeringsrätten, den högsta instansen bland de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Dess huvuduppgift är att skapa prejudikat inom framförallt skatterätten och socialrätten och Högsta förvaltningsdomstolen befinner sig på samma nivå i den dömande hierarkin som Högsta domstolen.

Det är med andra ord inte vem som helst som Justitiekanslern i ett färskt beslut bedömer har begått brott i tjänsten.

Skickade mejl till kompis

Efter att förhandlingen i ett mål om skattetillägg var över skickade justitierådet ett mejl med ett utkast till domen till en god vän som är skattejurist.

Hon hade en annan uppfattning än majoriteten av domarna i målet och ville veta hur kompisen resonerade. Av förhör som Dagens Juridik tagit del av framgår att justitierådet dels var beredd att ändra sin skiljaktiga mening, dels kunde tänka sig att argumentera för en ändring av domen om kompisen hade några synpunkter av avgörande betydelse.

Domen som meddelades ett par veckor senare var identisk med utkastet.

Raderade konversation

Att den dåvarande chefen för Högsta förvaltningsdomstolen, Mats Melin, anmälde domaren då han fick höra talas om eländet är inte sensationellt. Resonemangen om en dom omfattas nämligen av kvalificerad sekretess och får inte komma ut innan den meddelas.

Av mejlkonversationen med kompisen framgår att justitierådet begrep att hon var ute på hal is. Hon befarar att det blir uppståndelse om hennes läckande kommer ut. Hon säger att hon ska radera mejl, vilket hon också gör. Men de lyckades Domstolsverkets it-avdelning återskapa.

Överdrivet orolig tycks hon dock inte ha varit. Så här avslutas ett av mejlen: "Ses halv fem! Bubblet ligger på kylning..."

Slipper straff

Justitiekansler Mari Hedenborg har beslutat om åtalsunderlåtelse. Det är en bestämmelse som åklagare kan använda och som innebär att en person bedöms ha begått brott men slipper straff.

Det går att argumentera för att det finns ett allmänintresse i att en så här pass grov försyndelse leder till åtal, men uppgifterna har fått mycket liten spridning och har inte lämnats till någon som har ett egenintresse i målet.

Och redan det faktum att en domare av den här digniteten bedöms ha begått brott i tjänsten är ett straff som torde svida. I ett sådant beslut ligger allvarlig kritik.

Skadar tilltron

Det finns flera orsaker till att domare inte får bete sig på detta vis. En dom som inte är avkunnad är inte slutgiltig och om inblandade parter får nys om innehållet kan de börja vidta åtgärder som leder till att de hamnar i en sämre sits om ändringar sker. Dessutom kan försök till påverkan av rätten ske.

Men det här är inte bara en fråga om juridik. Det är i än högre grad en fråga om etik.

Om jag sprider uppgifter om vem en källa till en nyhet är begår jag ett brott som bör straffas. Men vad som är värre än den juridiska olagligheten är den moraliska förbrytelsen. Jag har, med risk för att låta högtidlig, brutit mot det förtroende som journalistiken ytterst vilar på.

Samma sak gäller domare. Grunden för deras oberoende och integritet bygger på att de håller orubbligt på sekretessen om kommande domar.

Det är tillräckligt illa om en nämndeman springer runt och babblar. Sådant har amatördomare, denna ständiga källa till huvudvärk, dessvärre ägnat sig åt.

Men en proffsdomare, dessutom högst upp i hierarkin? Justitierådets läckage skadar tilltron till den dömande makten.

avOisin Cantwell

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM