PIG-KRIGET

KOLUMNISTER

Lena Mellin: Hemhjälpen splittrar sossarna

Socialdemokraterna är splittrade i tre falanger.

De som är för pigavdrag. De som är emot. Och de som bara tycker att äldre ska köpa tjänster billigt.

Avdrag för köp av hushållsnära tjänster, populärt kallat pigavdrag, har varit en het fråga i över ett decennium.

De borgerliga partierna föreslår gång på gång att avdraget ska införas. Motivet är ökad sysselsättning och mindre svartjobb.

Socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet har varit heta motståndare. Det gynnar bara högavlönade och ger inga jobb, har de argumenterat.

Sossarna svänger

Men nu tycks en omsvängning vara på gång.

För det första inför regeringen ett ROT-avdrag varje gång byggkonjunkturen sviktar. Det är ett avdrag för reparationer och tillbyggnad av borätter och småhus. Det gynnar den manligt dominerade byggsektorn.

För det andra har vårdminister Ylva Johansson diskuterat möjligheten för äldre, + 75, att köpa tjänster med skatterabatt. Hon har fått medhåll av bland andra Anne Ludvigsson, vice ordförande i s-kvinnorna.

För det tredje krävde i går fyra tunga förbundsordföranden i LO, bland annat Byggnads ordförande Hans Tilly, att socialdemokraterna ändrar sig. För jobbens - och svartjobbens - skull.

Marita leder motsidan

Det benhårda motståndet mot avdraget anförs av partisekreterare Marita Ulvskog som hänvisar till att äldre kvinnor i släkten tvingats till förnedrande pigjobb. Men håller argumenten?

Avdraget gynnar högavlönade som kan köpa tjänsterna ändå.

Det gjorde införandet av maxtaxan på dagis också. Men det hindrade inte socialdemokraterna från att införa den.

Dessutom finns det snåljåpar även bland höginkomsttagarna. Ett billigare pris kan förmå även Djursholmsbor att gå från svartstädning till vit städning.

Det ger inga jobb.

Konjunkturinstitutet uppskattar i en färsk studie andelen nya, vita jobb till mellan 3 000 och 19000.

I Finland, där systemet använts i fyra år, blev det 3000 nya jobb.

Gamla människor har inte råd att köpa tjänster, därför sänker vi för dem.

Läser regeringen sina egna utredningar? De visar att just pensionärerna blir mer och mer välbeställda. Medan många barnfamiljer har det trångt, både med pengar och tid.

Subventioner som redan finns

Man ska inte subventionera jobb, det snedvrider konkurrensen.

Regeringen subventionerar jobb ideligen även om de oftast föredrar att glömma det.

ROT-avdragen är ett exempel. Ett annat är de plusjobb som införs vid nyår. Staten subventionerar 20000 kommunala jobb med upp till tusen kronor om dagen under förutsättning att långtidsarbetslösa anställs.

Skatteavdraget för köp av hushållstjänster kommer upp på socialdemokraternas partikongress som börjar om en vecka.

Vem vinner dragkampen, Hans Tilly, Ylva Johansson eller Marita Ulvskog?

FÖR

MOT

MITT EMELLAN

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM