Mejla

Lena Mellin

Alla gillar svenska modellen – ingen vet vad det är

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2

KOLUMNISTER

Partiledarna möts i dag i debatt om något som ingen vet vad det är – den svenska modellen.

Alla gillar den, ingen vet vad det är.

Det är Liberalerna som begärt en aktuell debatt i riksdagen i ämnet ”vägen in på arbetsmarknaden”. I själva verket kommer den att handla om ”den svenska modellen” som statsminister Stefan Löfven (S) blåst till strid om.

Den svenska modellen är inte en manlig eller kvinnlig skönhet som visar kläder. Det är något som är bra. Men vad är det?

Sanningen är att ingen vet. Nationalencyklopedin, denna kunskapskälla, skriver att det är ett uttryck ”som saknar entydig definition”. Innebörden, om det finns någon, har dessutom varierat över tid.

På 1930-talet stod åldringsvård, sysselsättningspolitik och bostäder i fokus. Efter andra världskriget har välfärdsstaten och jämställdheten blivit hörnstenar.

Inte ens Stefan Löfven tycks veta vad han menar med den svenska modellen. I en intervju i det senaste numret av partitidningen Aktuellt i politiken säger han att den vilar på tre ben. Fack och arbetsgivare gör upp om villkoren på den svenska arbetsmarknaden. Generell välfärd och öppenhet mot omvärlden.

Men i ett tal som han höll åtta dagar efter den intervjun gjordes var det tre helt andra saker som karaktäriserade den svenska modellen. Nu var det att alla arbetar. Att vinsten av allas arbete fördelas rättvist. Och att Sverige har en trygg välfärd.

Vad som är den svenska modellen är alltså vagt i konturerna. Utom att alla tycker den är bra och tolkar den lite som de vill.

Men två frågor återkommer i många av de modernare definitionerna av den svenska modellen. Det ena är att fack och arbetsgivare gör upp om villkoren på arbetsmarknaden. Den andra är den generella, skattefinansierade välfärden.

Alliansens fyra partier vill att facken och arbetsgivarna kommer överens om nya löner för nyanlända. De föreslår fyra olika modeller men gemensamt är att de ska vara lägre än dagens ingångslöner. Om parterna inte kommer överens om det hotar Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern med lagstiftning.

Det tycker Stefan Löfven är ett klart avsteg från den svenska modellen och det verkar ju vara så oavsett vad man exakt menar med den svenska modellen. Men är det en valvinnande fråga?

Inte för gemene man. Men aktiva socialdemokrater går solklart igång på den. Det är nog så viktigt.

Alliansen å sin sida kommer att attackera de rödgröna för att de gör för lite för att motverka utanförskapet bland de nyanlända. Men subventionerade anställningar har aldrig blivit någon succé i Sverige hur de än varit utformade eller vad de än kallats.

Arbetsgivarna tycks föredra att betala fullt för sina anställda. Ibland för att de inte vill tvingas att anställa en person som inte riktigt klarar jobbet. I andra fall för att de har funnit någon som de verkligen tycker kan jobbet och är värd pengarna.

To be continued. Slaget om den svenska modellen rymmer en ideologisk dimension som alla, från vänster till höger, gillar. Även om väljarna gäspar käkarna ur led.

Publicerad: