Ynkligt att de duckar för en relevant fråga

KOLUMNISTER

Det är inte en fråga som är svår att förstå. Ändå kan sex av åtta partiföreträdare inte svara på om de tycker att det är rimligt att hundratusentals pensionärer har 3 000 till 4 000 kronor kvar när hyran är betald.

Rätt ynkligt, måste man säga.

Att pensionssystemet är underfinansierat råder det stor enighet om - i alla fall utanför riksdagen. Med stigande medellivslängd ska pengarna räcka under längre tid. Alltså blir det mindre per månad än som från början var tänkt.

Redan i dag lever många pensionärer under fattigdomsstrecket. Om kurvorna inte bryts kommer ännu fler att göra det snart.

Därför är det en i högsta grad relevant, och ganska enkel, fråga som Aftonbladet ställer i en enkät till riksdagens partiledare (och som en majoritet skickat vidare till en partikamrat). Men bara sex av åtta kan svara på frågan om de tycker att det är rimligt att hundratusentals pensionärer har 3 000 till 4 000 kronor kvar att leva på när hyran är betald.
De två som bemästrar uppgiften är Jimmie Åkesson (SD) och Jonas Sjöstedt (V). Förklaringen kan vara att deras partier är emot pensionssystemet och därför smärtar det inte att tala klarspråk.

De andra säger antingen att det är ”tufft för många”. Jovisst, men det var inte det frågan handlade om. Eller att garantipensionen är låg, Jo, men det var inte heller det frågan gällde.

Liberalerna tycker att det finns personer med låg pension. Moderaterna tycker att alla ska ha en god pension. Det första är en självklarhet, det andra en önskan.

Men inget är svar på frågan. Är det rimligt att hundratusentals pensionärer ska klara sig på 3 000-4 000 kronor i månaden när hyran är betald?

Ett glasögonbyte blir på den budgeten en omöjlighet. Även ett besök hos en specialistläkare. Dyra mediciner blir inte heller att tänka på.

Är det rimligt att det ska vara så? En relevant och enkel fråga som riksdagens partiledare i sex av åtta fall väljer att ducka för. Ynkligt.
På frågan vad de vill göra åt den stora andelen fattiga pensionärer är svaren i de flesta fall lika pinsamt dåliga. Antingen ska arbetslösheten bekämpas, vilket knappast kommer dagens pensionärer till del. Eller också ska det bli lönsammare att jobba. Det förut­sätter exempelvis att man fort­farande kan jobba, det gör sällan 80-åringar. Och vilka arbetsgivare anställer den som är 73-plus och som vill dryga ut inkomsten? Väldigt få.

Inte heller klarar majoriteten av partiledarna, eller dem de delegerat frågan till, att svara på om de vill ha en total översyn av pensionssystemet. Det är en busenkel fråga. Ja eller nej räcker. Men även det var för svårt.

I den här enkäten blev det underkänt i sex fall av åtta. Sorry.

ARTIKELN HANDLAR OM