Mejla

Lena Mellin

Vi har rätt att få veta hur illa det är

Elchefen måste lägga korten på bordet och berätta sanningen

Publicerad:
Uppdaterad:

KOLUMNISTER

​Elnätschefen Lotta Medelius-Bredhe måste lägga papperna på bordet och berätta sanningen.

Nästan varje sekund är vi beroende av att det finns el.
Därför har vi rätt att få veta hur illa det är ställt.

Aftonbladets avslöjande om mörkläggningen av innehållet i ett ledningsdokument på Svenska kraftnät, den statliga distributionsföretaget för el, är djupt oroande.

I stark sammanfattning togs centrala delar som handlar om säkerheten i distributionssystemet bort ur dokumentet innan det lämnades ut till min kollega Olof Svensson.

Det kan finnas skäl att göra det vid enstaka tillfällen, exempelvis då det handlar om Sveriges förhållande till främmande makt. Det är olämpligt. Eventuella problem på den fronten ska inte vara kända i i detalj och kunna diskuteras på vilket café och i vilket gathörn som helst.

Men när det gäller elsäkerheten är förhållandena inte desamma, trots att tillgången till energi måste betraktas som en del av Sveriges beredskap.

Det går inte många sekunder under en dag då vi inte är beroende av att eltillförseln av el fungerar. Det handlar om allt från uppvärmning av bostaden till laddning av telefonen, maten i kylskåpet, lampan som lyser, exportvarorna som produceras, tågen och kollektivtrafiken.

Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe.
Foto: Johan Alp / Svenska kraftnät
Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe.

Vi blir dessutom alltmer beroende av el för varje dag som går. Motorn i den omställningen är övergången till en mer klimatsmart Sverige där vi går från nedsmutsande fossila bränslen till ren el.

Exempelvis säljs hybridbilarna med omfattande statliga subventioner och den som satsar på det har också fått statligt stöd till laddstolpar hemma på tomten.

Vi ​​blir alltså mer elberoende för varje dag som går. Det gör oss samtidigt mer sårbara för alla former av störningar i elnätet.​ Minsta störning får omfattande konsekvenser.

Det Svenska kraftnät beskriver i de mörklagda delarna av sitt beslut är att risken är stor att vi kommer drabbas av omfattande elavbrott redan i år. Det beror dels på fel som importeras via det nordiska elnätet men också på att Sveriges beredskap för störningar i elnätet är låg. Har vi hört det förut, det där med dålig beredskap?

Det saknas beredskap för att vitala delar av Svenska kraftnäts del av elnätet ska kunna repareras snabbt. Nätet kan behöva stängas ner - och sedan kan det ta upp till en vecka att få igång det igen. Det vore en katastrof, inte bara för hushållen utan också för företagen.

Svenska kraftnäts chef ​L​otta Medelius-Bredhe​ måste lägga korten på bordet. Exakt hur stor är risken för omfattande och långvariga elavbrott i Sverige?

Svenska folket har rätt att veta, det handlar om jobb och det handlar om hur den egna hemmaberedskapen ska se ut.

För många av oss ter det sig overkligt att ha ett förråd av förnödenheter som räcker för en vecka, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar.

Men bör vi vara förberedda för ett ännu längre avbrott? Svenska folket har rätt att veta.​


Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällefrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE