Polisen gör sig lustig över förvirrad dam

När det kommer till kommunikation tycks polisens resurser vara nära nog obegränsade. Avdelningen har 190 anställda, fler än vad som arbetar på Svenska Dagbladet, en av Sveriges största dagstidningar.

Hur får då dessa horder av kommunikatörer dagarna att gå? En snabbokulär besiktning av polisens hemsida ger vid handen att vissa av dem är upptagna med att skriva notiser om stort och inte minst om smått.