Nye ledaren kommer att få kort tid på sig

KOLUMNISTER

Det är inte direkt någon hemlighet.

Men tidschemat för att utse den nye S-ledaren har spruckit. Rejält.

Det kommer att påverka bilden av Socialdemokraterna under lång tid.

Senast på måndag vill valberedningen veta hur de socialdemokratiska partidistrikten vill att den nya ledningen ska se ut. Då är det 17 dagar kvar till partikongressen där den nye ordföranden ska väljas.

Den ursprungliga tidplanen har med andra ord havererat.

Tidigast mot slutet av nästa vecka kan alltså valberedningen ha sitt förslag klart. Då är det fjorton dagar kvar till kongressen.

Under den korta tiden ska den nye ledaren tänka ut vad han, eller mot förmodan hon, ska säga i sitt mycket viktiga installationstal. Det kommer för lång tid att prägla bilden av den nye partiledaren.

Han, eller hon , har i vår inte särskilt många tillfällen att mentalt ta Socialdemokraterna ur den djupa krisen. Talet på partikongressen är ett. 1 maj är ett annat. Riksdagens partiledardebatt i juni är ett tredje.

Då måste den nye ordföranden att gjuta nytt mod i sina partimedlemmar. Peka ut nya mål – och helst också tala om hur han, eller hon, tänker sig vägen dit.

Socialdemokraternas partiledarval brukar omgärdas av stor dramatik. Men kandidaterna har ändå fått flera månader på sig att förbereda sina installationstal.

Ingvar Carlsson meddelade att han tänkte sluta på sensommaren. De hetaste kandidaterna Mona Sahlin och Jan Nygren försvann, av olika anledningar, under hösten. Till jul stod det klart att det skulle bli Göran Persson. Han valdes i mars.

När Persson avgick på valnatten 2002 blev det dramatik igen. Wallström ville inte, Nuder sorterades bort. I mitten av januari stod det klart att det skulle bli Mona Sahlin. Hon valdes i mars.

När Sahlin sent i höstas meddelade att hon slutar som partiledare ledde det till Socialdemokraternas djupaste kris i modern tid.

Röran och bristen på övertygande kandidater har redan påverkat bilden av Socialdemokraterna negativt. Traditionellt har de haft stor trovärdighet på området ”förmågan att leda landet”. Nu lyckas de inte ens leda sig själva. Att opinionssiffrorna ligger stadigt parkerade under 30 procent är inte förvånande.

Att den nye partiledaren får extremt kort tid att förbereda sig på, riskerar att fördjupa krisen. Ett dåligt första framträdande kan, om det vill sig illa, bli förödande.

avLena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM