Grattis kvinnor – det går framåt

1 av 7
KOLUMNISTER

Äger du en bil? Då är du sannolikt man.

Har du högskoleexamen? Då är du nästan säkert kvinna.

Så ser den svenska jämlikheten ut 2013.

I dag är det internationella kvinnodagen och för nionde året i rad publicerar Aftonbladet Feministbarometern. På tolv områden mäter vi tillståndet på den svenska jämställdheten, har den blivit bättre eller sämre?

På hälften av mätpunkterna har ingenting hänt sedan förra årets Feministbarometer.

Andelen kvinnliga riksdags­ledamöter är lika många då som nu, kvinnornas andel av den totala arbetslös­heten är lika stor då som nu, bara var tredje bil ägs av en kvinna, då som nu.

På en punkt har det blivit sämre. Och det gäller märkligt nog andel­en kvinnliga landshövdingar. I år är 13 av 21, 62 procent, landshövdingar kvinnor vilket gör det till ett kvinnodominerat yrke. Idealet är ju att ett yrke har ungefär lika många manliga som kvinnliga utövare.

Men på fem av de undersökta områdena har utvecklingen gått i rätt riktning. Inte särskilt fort, men dock i rätt riktning.

Mest glädjande är att en kvinnas andel av en mans lön har ökat från 93 till 94 procent. Man kan tycka att det är en förändring som är så liten att den knappt bör noteras. Men det är trots allt en liten ljuspunkt.
 

Mest jämställda löner finns i den kommunala sektorn, där har kvinnor nästan lika hög lön som män.

Tjänstemän i privat sektor har de minst jämställda lönerna, där tjänar männen i genomsnitt nästan nio procent mer än kvinnorna.

I de här siffrorna har man tagit hänsyn till skillnader i bland annat ålder och befattning. Löneskillnader som beror på faktorer som dessa har räknats bort.

En annan siffra som blivit mer jämställd är uttaget av examensbevis från högskolan. ”Duktig flicka” har under många år plockat ut två tredjedelar, 66 procent, av dem. Nu har siffran sjunkit till 64 procent.

Med detta inte sagt att det är fel att utbilda sig. Tvärtom, det lönar sig praktiskt taget alltid.

Några som fått bevis för det är kvinnliga jurister som vill bli domare.

När Feministbarometern startade 2005 var 27 procent av de ordinarie domarna i Domstolsverket kvinnor. I dag är de 48 procent, alltså nästan hälften. Jämställt!

Det beror dels på en medveten satsning på att rekrytera kvinnor till domartjänst­erna. Men framför allt på att de kvinnliga studenterna har bäst betyg och därför meriterar sig för de notarieanställningar som ofta lägger grunden för en domar­karriär.

I grafiken som visar de tolv områden som vi tagit jämställdhetstempen på är 50 procent idealet eftersom den siffran skulle representera en närmast millimeterrättvis jämställdhet. Det gäller dock inte uppgift­en om lönen där full jämställdhet råder vid hundra procent eftersom vi i det fallet räknar kvinnors lön i procent av männens.
 

Internationella kvinnodagen instiftades 1921 av kommunisternas andra internationella kvinnokonferens i Moskva. Den skulle firas 8 mars till minne av revolutionen 1917.

I modern tid har dag­en skakat av sig sitt revolutionära förflutna. Sedan 1978 finns dagen på FN:s lista över inter­nationella högtidsdagar.

Kämpa på. Det mesta går trots allt åt rätt håll.

avLena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM