Manliga rot backas upp, kvinnliga rut under lupp

könskamp Skillnaderna mellan rut och rot kommer att bli en valfråga.
KOLUMNISTER

Rut är fult för det ägnar sig (invandrade) kvinnor åt.

Rot är fint för det utförs av riktiga karlar i blåställ.

Kan det sägas bättre?

Rutavdraget infördes av Alliansen i juli 2007 och gäller enklare arbeten i hemmet, exempelvis städning, snöskottning eller gräsklippning. Att bland annat beskära träd är för avancerat och omfattas ­inte av rut.

Rotavdraget återinfördes av samma regering i december året därpå och gäller hantverksarbeten i hemmet eller fritidshuset. Tidigare ­S-regeringar använde sig också av ­rotavdraget vid två tillfällen, 1993 ­­­ till 1999 och 2004 till 2005.

Motivet till avdragen var vid samtliga tillfällen att göra svarta jobb vita och att stimulera hushållens efterfrågan av köpta, vita tjänster.

Men, och det finns ett viktigt men, rut är omdiskuterat. Medan rot backas upp av nästan hela den politiska paletten.

Skillnaden handlar om kön. Att hitta en annan förklaring är nästan omöjligt.

Det är nämligen det lilla avdraget som kritiseras, inte det stora. Av det totala husavdraget, som rut och rot kallas skattetekniskt, stod rot för 87 procent förra året. Totalt sett sänktes skatten med 16,8 miljarder för dem som köpte tjänsterna.

Städning, flyttstädning och trädgårdsarbete ligger högst upp på listan av arbeten som ger rutavdrag. Städning utförs oftast av kvinnor. Inte sällan är de nyanlända i Sverige och skulle ha svårt att få ett jobb som kräver bra kunskaper i svenska.

Rutavdraget gett dem möjlighet att få ett vitt jobb med en lön som så småningom ger rätt till pension. Är det fel?

Rut beräknas hittills ha gett omkring 10 000 arbetstillfällen. Det motsvarar en förändring av arbetslösheten med 0,4 procentenheter.

Rotavdraget återinfördes i svallvågorna av finanskrisen. Efterfrågan på tjänster från hantverkare skulle stimuleras.

Det är möjligt att det behövdes då. Men i dag finns mer än hälften av köparna av rottjänster i de tre storstadslänen. Och där brukar man inte upp­leva att företagarna sitter vid telefonen och väntar på nya uppdragsgivare. Problemet är snarare det motsatta, det är svårt att få tag på företag som har tid över att klä in skorstenen eller byta toalettstolen.

Skillnaden mellan rut och rot kommer att bli en valfråga. Alliansregeringen vill behålla nuvarande system. Socialdemokraterna vill avskaffa det nyligen införda Läx-rut och halvera rut. Men bygga

ut rot. Ja, ni fattar.

Men vad tycker då Sveriges egen superfeminist Gudrun Schyman? Hon vill avskaffa båda. Inte jätteförvånande.

Foto: SCANPIX SWEDEN
Anders Fogh Rasmussen.

Citatet

”Någonstans måste man dra en gräns, antingen är man med i Nato eller så är man inte det”

Anders Fogh Rasmussen, Natos generalsekreterare, varnar Sverige för att hjälp kan utebli i ett krisläge.

avLena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM