Det är stötande att myndigheten anlitar den här advokaten

KOLUMNISTER

Att en statlig myndighet anlitar en advokat som hänger ut brottslingar på nätet är inte bara anmärkningsvärt. Det är moraliskt stötande.

Hans Backman är advokat på sin egen byrå med kontor i hemmet i en förort till Stockholm enligt Advokatsamfundets medlemsförteckning. Enligt sin egen profil på Linkedin är han dessutom delägare i den advokatfirma som Migrationsverket använder sig av, bland annat för att bryta kontraktet med flyktingbåten Ocean Gala. Enligt Flood Herslow Holmes egen hemsida jobbar han däremot inte där.

Men till i maj i år var han utöver advokat också styrelseordförande för den omdiskuterade sajten Lexbase. Dess affärsidé är att man för 95 kronor i månaden kan läsa sig till namn och adress på personer som dömts för brott. Man kan söka på bland annat namn och människor som bor i närheten av sig själv.

Sajten har med rätta kritiserats och dessutom stängts ner vid ett flertal tillfällen men ligger nu på en hemlig server, sannolikt utomlands. Bland annat har Advokatsamfundets generalsekreterare klandrat sajten och kallat den förskräcklig.

Det är lätt att hålla med om. Backman har tills helt nyligen haft det yttersta ansvaret för ett företag som slår mynt av att sprida vilka brott helt okända människor är dömda för.

Själv försvarar han sig med att det är offentliga uppgifter som i princip vem som helst kan ta reda på. Men så enkelt är det inte. Uppgifterna är i och för sig offentliga vart och ett för sig. Men sammanställningen är det inte och det är just den som är det unikt smaklösa med Lexbase.

Vidrigt är också att personer dömda för enkla brott blandas med dem som fått långa domar. Och att de som fick sitt straff utdömt för länge sedan presenteras huller om buller med dem som nyligen dömdes.

Två frågor inställer sig. Den första handlar om Migrationsverket. De har slutit kontrakt med en advokatbyrå som lagt på Hans Backman att lösa myndigheten från hyreskontraktet med flyktingbåten. Det är i sig inget konstigt, även om det verkar bli dyrt för skattebetalarna.

Märkligt är dock att verket inte förefaller ha några invändningar mot att just Backman sköter det. Han har ju visat att han har mycket dåligt omdöme i etiska frågor. Eller kan det vara så illa att Migrationsverket vill ha en sådan sälle till den här uppgiften?

Nästa fråga handlar om Advokatsamfundet. De har bland sina medlemmar en person som under flera år som styrelseordförande ägnade sig åt en verksamhet som generalsekreteraren kallar förskräcklig. Hur går det ihop?

Två bra frågor. Men tyvärr inga svar.