Skrik högt: "Gubbjävel" - och "Kärring-helvete"

KOLUMNISTER

Det finns en ny lag i Sverige. Den heter "Lagen om ungdomars företräde och allmänna överlägsenhet" och är tillkommen för att säkerställa unga människors rätt att uppföra sig som de vill. Rent juridiskt upphäver den nya lagen både vanligt hyfs och så kallad vett & etikett.

Aftonbladet kan i dag som första tidning presentera den nya lagen och dess mest framträdande delar. Fethaja således följande:

§1: Släng skräp där du står!

Cigarettpaket, servetter, chokladpapper och liknande skräp som uppstår till exempel i samband med konsumtion skall utan dröjsmål släppas rakt ner, oavsett var man befinner sig. Eventuella papperskorgar är gammalmodiga och ska endast användas av gamla människor.

§2: Låt gamlingar stå och lida!

Gamla människor ska högst ha ståplats på kollektiva transportmedel, och får under inga omständigheter erbjudas sittplats. Den ungdom som i oförstånd upplåter plats åt åldring straffas medelst mobbning. Ej heller får gamla ta hjälp av unga för att korsa en gata i tung trafik. Däremot ska unga tilltala gamla på ett tydligt sätt. Orden "gubbjävel" respektive "kärringhelvete" ska sålunda skrikas högt.

§3: Träng dig före alla andra!

Den brittiska traditionen att bilda kö i väntan på till exempel en buss är lika omodern som den svenska principen "först till kvarn". Unga har lagligt företräde framför alla andra, särskilt handikappade, mammor med barnvagn och gamlingar med käpp.

§4: Prata i mobilen överallt!

Mobiltelefonen ska alltid vara påslagen. När den ringer ska det ske med extra hög och påträngande signal. Därefter ska innehavaren svara mycket högt med sitt förnamn, varefter omgivningen ska ta del av ett långt samtal, helst av intim karaktär med många könsord.

§5: Känn dig som hemma på bion!

Biografen är en utpräglad ungdomsmiljö. För att hålla eventuella gamlingar utanför ska de unga vinnlägga sig om att

a: prata i mobiltelefon under filmens gång.

b: högt kommentera allt som händer i filmen.

c: äta middag i biosalongen.

d: lämna samtliga matrester och skräp direkt på golvet.

§6: Hälsa inte på folk!

Unga ska undvika att hälsa på människor. Den som förleds att hälsa ska aldrig ta i hand och ävenså nogsamt undvika att möta motpartens blick. Ej heller ska unga presentera sig, annat än genom att mumla snabbt och otydligt med munnen bortvänd.

§7: Säg aldrig tack!

Oavsett om det gäller en daglig middag eller en rättmätig bil i studentgåva så finns det ingen anledning att säga tack. Om någon ska tacka så är det alla andra. Unga har rätt att kräva tacksamhet från sin omgivning, och rätten att yrka på respekt är praxis sedan länge.

§8: Be aldrig om ursäkt!

Unga kan allting. Det enda som saknas i deras vitterhet är förmågan att begå misstag. Därför ska unga aldrig åläggas att be om ursäkt. Icke ens om man genom handling eller tanke förorsakat stort lidande äger motparten rätt att inkräva ordet förlåt. Unga äga dock rätt att som bortförklaring åberopa andras misstag.

Anders Westgårdh