Brännmärk Evert Taube – han är roten till allt ont

KOLUMNISTER

Folkhälsominister Morgan Johansson vill sätta varningstext på spritflaskorna för att få oss att supa mindre. En tämligen kraftlös åtgärd, tycker jag.

Betydligt mer radikalt vore att brännmärka den jävla Evert Taube en gång för alla. Han är ju roten till allt ont.

Jämställdhetsminister Margareta Winberg har redan framhållit Taubes vämjeliga brist på jämställdhet. Kvinnosynen är gammalmodig, som hämtad från ett annat sekel!

Faktum är att Taubes till poesi förklädda irrläror borde väcka anstöt hos samtliga ministrar i den nuvarande regeringen. Under sitt omotiverat långa liv har han med flagranta övertramp beträtt vartenda departementsområde.

Därmed kan alla från Göran Persson till Lars-Erik Lövdén hitta sina egna anklagelsepunkter i folkfienden Taubes ”visskatt”.

På tal om skatt, förresten. Borde inte finansminister Ringholm undersöka möjligheten att rejält eftertaxera huset Taube. Det är uppenbart hur han har extraknäckt, jobbat svart och gjort ljusskygga affärer i Sydamerika och annorstädes. Sannolikt har han inte ens betalat sjömansskatt, fastän den var synnerligen låg. Nej, ett svin var han. Familjeminister Berit Andnor, håll i dig:

”Hon var från Fidji Island, jag föll i hennes garn och tvillingar hon fick, det var två nästan svarta barn

Så kom den tredje pojken, men den månntro var vit ?”

Vad tror ni han gjorde, löskekarlen? Jo ”?for till San Francisco och tog med mig pojken dit”.

En rasist och kidnappare på min ära. För att inte tala om hur han plågat kvinnor över hela världen. I ”Svenska kvinnans skål” jagar han en stackars flicka genom halva Provence – och skryter om det: ”?hon flyr längs hela Côte d’Azur ?och jag förföljer”. Och när han sen tar sig över gränsen till Italien och vacklar runt helnäck i bergen tillsammans med tre (3) kvinnor – vad är det då för Sverigebild han sprider i utlandet? Till råga på allt låter han sitt alter ego påstå att en ohygienisk slusk i San Remo bakar bättre bröd än i

Alingsås! Ingrip, näringsminister Leif Pagrotsky!

Det sviktande omdömet har sin förklaring. Han var full jämt. Till och med när han arbetade inom den koncentrationskrävande sjöfartsnäringen drack han ”två liter lantvin om dagen”.

Djurplågare var han också, visste du det, jordbruksminister Nykvist? Bland annat tvingade han tio oxar att dra en kärra lastad med fyra ton hela vägen till Santa Cruz, under förevändning att de vid framkomsten skulle belönas med ”klöver”. En annan filur, Calle Schewen, rovfiskar utan skam: ”?och vittja två hundrade krok”. Inte undra på att torsken tagit slut redan!

Dessutom var han vapenfetischist med både piska och pistol, misstänkt pedofil som ”dansar” med lilla Ellinor och rasistisk mördare i knivslagsmål med två långa negrer: ”Andersson han slog den ene mitt i skallen så han hickade och dog.” Sjukast av alla är dock pyromanen Taube. Han som dansar när det brinner i martallens topp

?

Anders Westgårdh