Jag är trött på Gud

KOLUMNISTER

Människan är och förblir mänsklighetens största fiende. Vår förmåga att sticka käppar i våra egna hjul är väl dokumenterad genom historien. Med Guds hjälp blir det riktigt illa. Tänk om vi kunde avskaffa den figuren?

Jordens och människans uppkomst är ett ämne som ännu diskuteras i USA, där många delstater fortfarande vägrar att lära ut den vetenskapliga evolutionsläran enligt Darwin. I stater som Alabama, Mississippi, Georgia och Tennessee tutar man i sina elever att jorden skapades av en figur som kallas Gud.

Texas hamnar på mitten av skalan i en rapport om hur de olika delstaterna hanterar undervisningen i detta ämne, som i normala forskarkretsar anses helt okontroversiellt men som än idag klyver "världens största demokrati" i två delar: de som får veta hur det gick till och de som får lära sig en saga.

"Tillfredsställande men inte väldigt bra", lyder omdömet om delstaten Texas undervisning i evolutionsläran och jordens uppkomst.

Det kan alltså vara så att Texaseleven George W Bush faktiskt inte vet att människan härstammar från aporna (även om det är lockande att framhålla just honom som ett konkret och outvecklat bevis").

Hur jordens och människans uppkomst avhandlas i irakiska skolor vet jag inte, men det skulle inte förvåna om även evolutionen presenteras som ett verk av Saddam Hussein.

Jag är trött på Gud. Framförallt figurens roll i den absurda krigscirkus som just nu utspelas inför våra allt ledsnare ögon. Två primitiva nationer drabbar samman i en militaristisk kraftmätning där båda parter åberopar sin särskilda relation till den figur som kallas Gud.

""och må Gud fortsätta skydda Amerika", avslutade Bush sitt tv-tal häromdan.

"I Guds den barmhärtige förbarmarens namn. De som är förtryckta får kämpa och Gud kan göra dem segerrika. Gud är störst", svamlade Saddam.

Religionen är opium för folket, sade Marx och om jag inte håller med honom om något annat så kan vi ta i hand på just det. Världen vore en bättre plats utan religion. Ingenting har skadat mänskligheten så som de illdåd som begåtts i den där figurens namn.

Så vad kan vi göra åt det? Dessvärre ingenting.

Världen är nu så konstruerad att figuren Gud och begreppet religion kommer att fortsätta tjänstgöra som legitimation för diverse elände under många århundraden framöver. Bibeln och Koranen vilar stadigt i förtryckarnas händer.

Jag vet att kristendom och andra religioner står för mycket goda värderingar, att tron är viktig och att många människor blir sårade av en text som denna. Men jag måste vara lite kritisk mot hur en sagovärld så ofta tillåts styra över den verkliga världen.

Ber därför att få komplettera krigsrapporteringen med några rader ur Martin Luthers lilla katekes, första trosartikeln:

"Det finns många exempel på att Gud verkar i skapelsen och älskar den: livet på jorden fortsätter, rättvisa skipas och människor lever i vänskap med varandra".

Mmm. Nog.

Sista ordet Anders Westgårdh