Jag är hetero med Volvo, får jag schablon-avdrag?

KOLUMNISTER

Genom deklarationen berättar vi om oss själva som ekonomiska enheter i det stora samhällsmaskineriet. Den säger dock ingenting om vad vi är för ena egentligen. Betydligt mer intressant än att tjafsa med avdrag och ränteinkomster vore att genomföra en personlig självdeklaration i ordens rätta bemärkelse.

Så med handen på hjärtat och vid mina sinnens fulla bruk deklarerar jag härmed hur jag varit under det gångna året:

2002 var ett ganska bra år. Jag har mått hyggligt på det hela taget, även om det verkar luta åt en meniskoperation mot slutet av sommaren. Angående inkomsternas förvärv har jag gjort så gott jag kunnat. Någon gång har jag smitit undan, men för det mesta har jag kavlat upp ärmarna och arbetat i mitt anletes svett. Som styrkande för mitt yrkande vill jag framhålla att jag inte varit sjukskriven en enda dag. Faktum är att jag knappt varit sjuk. Lite snuva och så, men inget allvarligt. Konstigt egentligen med tanke på hur jag fuskat med motion och hälsa. Noll kilometer i motionsspåret, åtskilliga timmar i chipssoffan.

Under "schablonavdrag" vill jag klargöra att jag är en schablon av en svensk man. Jag tycker om öl och snus och fotboll och kött och jeans och musik som man kan gnola. Jag kör Volvo. Jag är heterosexuell. Om mitt kärleksliv är dock inte mycket att orda. Jag godkänner därför de förtryckta uppgifterna med ett kryss i rutan.

Jag har varit snäll och tror inte att jag lurat någon, åtminstone inte rejält. Jag har heller inte slagit någon människa, däremot en möbel. Några gånger har jag blivit förbannad och gapat. En gång bar jag mig lite dumt åt i en affär. Det ångrar jag. Mot mina barn har jag varit snäll, på gränsen till släpphänt. Det jämkar jag mot flera koleriska utbrott när dom minst anar det.

I kolumnen för underskott finns det åtskilligt att erkänna. På heder och dåligt samvete måste jag ta upp alla de mejl jag glömt att svara på och till slut deletat. Flera av mina vänner har förmodligen strukit mig ur sina adressböcker. Jag vet att mina närmaste är missnöjda med min umgängesreduktion. Jag lovar att fyllnadsinbetala under 2003.

Fastighetstaxeringen anser jag är löjlig, och jag utnyttjade min optionsrätt i samband med förra höstens riksdagsval. Däremot skulle jag behöva uppskov med EU-valet. Under "utländsk försäkring" deklarerar jag att min senkomna kärlek till Tyskland fördjupats under senare tid, att jag tillbringat en semestervecka i Norge, att jag besökt Danmarks huvudstad vid tre tillfällen samt att kriget i Irak haft en menlig inverkan på min syn på USA.

Posten "egenavgifter" upptas till stor del av skrämmande många inköp av cd-skivor, men även åtskilliga lådor vin och öl, s k fyllnadsinbetalning. Jag har även frekventerat flera gemytliga näringsfastigheter. Följden har blivit en kraftig insättning i min personliga expansionsfond. Jag väger nästan dubbelt min ålder. Det allmänna avdrag som jag yrkar på gäller dock bara plasten runt cd-skivor. Den är verkligen svår att dra av.

Anders Westgårdh