Folkets röst skriver brev om monarkin

KOLUMNISTER

Efter förra veckans krönika om den mögliga monarkin fick jag hundratals mejl och brev. Den vanligaste kritiken handlar om att såna som jag inte tycker som vanligt folk. Därför breddar vi debatten genom att lämna plats för en autentisk monarkist ur det vanliga folket. Brevskrivaren är anonym, men kuvertet är stämplat i Nässjö:

"Den i riksdagen så populära målsättningen att avskaffa monarkin är ett led i skapandet av det s k nya Sverige. Man vill göra sig av med allt sådant som påminner för mycket om "gammel-Sverige". Man är från politikernas håll mycket medveten om att kungahuset är något som hör ihop med allas vår gemensamma historia och därför utgör ett starkt sammanhållande kitt. Detta är i vägen för politikernas strävan att få ökad kontroll över folket. De sammanhållande kitten måste först rivas ner innan man kan bygga vidare på sitt projekt. Det är detta som hela EU-projektet går ut på, upprättandet av en internationell "nyfeodal" union för att stärka etablissemangets möjligheter till makt, pengar, status, karriär, personligt inflytande och kontroll.

Detta är något pamparna i hela Europa kommit överens om. Politikerna är de nya godsherrarna i denna oheliga union. Kruxet har bara varit hur man ska få "pöbeln" (folket) att rösta fram detta, för man vill ju kunna säga att det är ett demokratiskt beslut. Tyvärr var det inte svårt att lura på folket detta elände. Allt som hör ihop med vår kultur och historia samt vårt språk och våra traditioner vill man riva ner. Det hör man tydligt i uttalanden som "vi måste riva ner nationsgränserna" med mera. Man använder sig effektivt av den gamla ökända metoden att "härska genom att söndra". Det ligger många dolda överenskommelser bakom detta storslagna projekt.

Många svenska företagsledare och politiker har i hemlighet deltagit i detta, t ex via Rotary. Det är frågan om en internationell sammansvärjning av gigantiska proportioner. Hur är detta möjligt frågar man sig, svaret är nog att maktens män så totalt fjärmat sig från vanliga människor att de inte längre känner någon samhörighet med dem. I dessa kretsar har vanligt folk reducerats till objekt. Maktens män känner ingen lojalitet gentemot sitt folk och sitt fädernesland. I dessa kretsar föraktar man äkta demokrati.

Monarkin ses som ett hinder och en konkurrent.

Slakten på vårt folkhem närmar sig sin absoluta fullbordan, vi står snart vid vägs ände. Nej-framgången för folket i EMU-valet var bara första steget.

Vi måste göra något nu och det är bråttom, slaktar"n vilar inte länge på sina lagrar. Sverige ut ur EU nu och vi måste behålla vårt kungahus för det gör Sverige speciellt."

Så långt folkets röst. Ni kanske tror att detta är ett brev som jag valt ut för att det är extra udda. Tvärtom, jag valde det för att det är typiskt och representativt - för dem som tycker att kungahuset gör Sverige speciellt.

Själv lutar jag mer åt att det som gör Sverige speciellt är dess konspiratoriska och förvirrade brevskrivare. Men jag tycker ju inte som vanligt folk.

Anders Westgårdh