Ordet heder borde handla om godhet

KOLUMNISTER

I morgon faller domen för hedersmordet i Högsby utanför Kalmar. Detta är vad jag hoppas att domaren kommer att säga:

"Innan jag dömer er till lagens strängaste straff vill jag säga några ord som förklaring till rättens domslut. Det ni har gjort är nämligen så exceptionellt att det förtjänar en extra utvikning från min sida.

Näst efter respekt är heder vår tids mest missbrukade begrepp, ständigt förvrängt och fördärvat av dem som oftast förtjänar varken det ena eller det andra. Dit hör ni.

Heder är ett fint och ädelt ord som borde handla om godhet och storhet - inte groteska mordorgier som ni ägnat er åt.

Det svartnar för ögonen när jag läser polisens förundersökning och övrigt rättsmaterial om Abbas och Zahra. Ni är monster som satte stopp för deras kärlek, en kärlek som leder tankarna till Shakespeare, fast i modern tid och med internet som främsta bärare av ömhetsbetygelser. Abbas och Zahra är (var) en lika universellt vacker saga som någonsin Romeo och Julia - men med ett mycket mer tragiskt slut av ond, bråd död.

Med baseballträ och järnrör.

Med kokande olja.

Med en 29 centimeter lång kniv som gång på gång på gång höggs in i den tjugoårige pojkens kropp. 23 gånger, för att vara exakt.Det ni har gjort är så bestialiskt att man knappt kan tro att det är sant.

Problemet, eller en del av problemet, är att mordet inte inträffade i Småland 2006 utan i en sluten kultur från en helt annan tid - låt vara fysiskt förflyttad till Högsby till följd av en serie händelser där politik och religion i sin onda förening ryckt i trådarna. Avståndet mellan landsbygden i Afghanistan och landsbygden runt Kalmar är kort på kartan men oändligt långt mätt i kulturella termer. Det skiljer hundratals, kanske tusentals år.

Det kan jag inte ta någon hänsyn till. Det är heller ingen förmildrande omständighet att ni hade lovat bort er dotter Zahra till en kusin i Danmark. Det är snarare något som ytterligare talar emot er ur ett mänskligt perspektiv.

Sverige är ett land och ett samhälle där människ-ovärde, frihet och humanism är grundpelare. Ni har i handling demonstrerat ett förakt för dessa principer. Det innebär att ni också föraktar Sverige, det land som berett er en fristad och möjligheten till ett nytt liv. Ni valde ett gammalt liv.

Därför dömer rätten er i proportion till brottets ofantliga grymhet - och helt utan hänsyn till människofientligt religiöst dravel."

Anders Westgårdh