Riktiga svenskar hatar "även fast"

KOLUMNISTER

Intresset för svenska språket har ökat inför valet. Riktiga svenskar, den glesa skara som får rösta på Lars Leijonborg och Jan Björklund, talar och skriver korrekt svenska. De vet att skilja på prepositionen "före" och konjunktionen "innan", och det faller dem heller aldrig in att säga "även fast"; de vet att det heter "även om" eller "fastän".

Behovet av information och undervisning känns därför stort. Vi börjar med konjunktionerna.

Det finns två sorters konjunktioner (av latinets conjugere, sammanbinda, förena) i svenska språket.

Samordnande, som binder samman satser och satsdelar som står på samma syntaktiska nivå i förhållande till omgivande text. De kan alla samordna huvudsatser:

Ein Zwei Björklund säger nej till sossarnas förslag om rivning av Stockholms stadshus och Kristina vill sänka skatten jättemycket.

Den eleven måste bestraffas hårt, för han är en slem figur, en lömsk jävel, en krälande mask i samhällskroppen och han glömmer alltid att stänga av mobilen.

Positiva Pelle har alltid stött folkpartiet men med Leijonborg har partiet blivit likgiltigt.

Alla Stockholms morgontidningar hejar på de borgerliga, ty de är de partipolitiskt oavhängiga.

Allt elände är inte Kejsar Perssons fel utan bara 97 procent.

Bland de samordnande konjunktionerna märks kopulativa (och, samt), disjunktiva (antingen-eller), adversativa (men, utan) och explanativa (ty, för).

Underordnande, och till dem räknas allmänt underordnande (att), temporala (då, innan, när, medan), komparativa (som, än), konsekutiva (så att), finala (för att), kausala (därför att, emedan), konditionala (om), koncessiva (fastän) och interrogativa (om, huruvida).

Exempel:

Det är bra att/om ungdomarna hinner betala och lämna krogen innan skolans morgongympa börjar.

Ein Zwei föreslog prygel, skampåle och landsförvisning innan/fastän/eftersom Thomas bönade och bad.

Majoren rappar inte gärna till med ridspöet för att han vill alla människor väl utom sossar och miljöpartister.

Om de små liven redan på dagis lär sig marschera, buga och bocka i takt går de en ljusnande framtid till mötes och får beröm på Expressens ledarsida.

Lasse, Maud och Alf låter överbuden hagla medan Bosse kräver sänkta skatter.

Sossar och vänsterpartister motsätter sig massiv import av utländsk arbetskraft därför att de till skillnad från arbetsgivarnas ekonomer inte förstår arbetarklassens bästa.

Vissa underordnande konjunktioner, till exempel de komparativa, kan inleda andra led än satser: mesigare än Janne, varsam som Kristina.

Överkurs: Vilken konjunktion är finast?

Det är inte lätt att svara bestämt på den frågan. "Ehuru" och "emedan" ligger bra i munnen, gör sig i tryck och har många anhängare. Några språkexperter gillar "huruvida" mest, men jag föredrar "ty", även om "ty" har en väl ålderdomlig klang och hör hemma i skriftspråket.

"Ty" har dock, som diktaren Werner Aspenström påpekat, "en grammatikalisk skärpa och en fonetisk stronghet som ´för´, talspråkets blöta motsvarighet, saknar".

Nils Ferlin (född i Karlstad, uppväxt i Filipstad) nyttjade ofta "ty", den konjunktionen förekommer i flera av hans mest kända dikter.

"... Då sköto de efter henne med tusen gevär,/ ty de vore ju så förklokade alla..."

Så förknippad med Ferlins poesi var konjunktionen att Aspenström tvekade att använda den när han döpte sin sextonde samling till "Ty" trots att kollegan då hade varit död i trettio år.

Om Ferlin varit i livet skulle jag ha ringt och bett om lov, sa Aspenström.

Språkvetenskapens konjunktion må inte förväxlas med astronomins. Två himlakroppar är enkelt uttryckt i konjunktion, när de befinner sig i varandras närhet i rymden, men det vet väl varenda människa.

Hemuppgift: Analysera konjunktionerna i satsen "Min kära är såsom en smärt gran, såsom en sjungande vattubäck och såsom en ung ros, när daggen faller vid morgontid".

Rolf Alsing