Avsluta traditionen att kvotera in män

KOLUMNISTER

I tisdags försökte jag framkalla femhundra digitala bilder i en fotoaffär vid Hötorget i Stockholm. Jag stod vid fotodisken och måste ha varit totalt genomskinlig. Den ena mannen efter den andra expedierades före mig, trots att jag stått längst fram i en kvart. Till slut fick jag ett raseriutbrott, lämnade skitaffären och gick med mina tusenlappar till en annan butik.

Nu hade jag tur. Det gick alldeles utmärkt att få de bilder, cd-skivor, program och tillbehör jag behövde bara på andra sidan torget.

Men tänk om den första apaffären varit den enda i stan?

Eller om alla fotoaffärer uppfattade kvinnor som totalt osynliga?

Tänk, helt enkelt, om kamerabutiker hade fungerat som börsbolagens styrelser?

Då hade jag varit helt körd. Om jag inte gett upp så hade jag fortfarande stått som en idiot vid disken på Expert i Konserthuset i Stockholm och väntat på att bli sedd.

Näringslivet har, som väntat, reagerat otroligt surt på jämställdhetsminister Margareta Winbergs förslag att kvotera in kvinnor i börsbolagens styrelser. De verkar ju inte alls ha företagens bästa för ögonen.

Om man tar in människor med andra erfarenheter och referensramar i styrelserna (typ kvinnor eller andra konstiga varelser) så breddas naturligtvis företagets diskussion och beslutsunderlag. Med tanke på hur uselt de flesta börsbolag går så är det väldigt underligt att man inte redan har gjort det. Borde inte ledamöterna i en styrelse göra allt för att främja företagets framgång?

Uppenbarligen inte.

Börsgubbarna vill känna sig betydelsefulla samtidigt som de berikar sig själva.

Jag tror att det är så enkelt.

Ta företagsledningarnas hårresande fallskärmar som, med rätta, kritiserats så oerhört. De måste ha godkänts av styrelserna i bolagen, och i styrelserna sitter exakt likadana gubbar som känner varandra och väljer varandra med målsättningen att aldrig bli emotsagda.

Vad tror ni en sjuksköterska sagt om hon suttit i ABB:s styrelse och fått rösta ja eller nej till Barneviks fallskärm? Klart grabben ska ha en miljard? Eller möjligen: Det här är inte rimligt?

Nu menar jag inte att vi ska tvinga vårdpersonal att genomlida ABB:s styrelsemöten, det finns andra kvinnor som självmant ägnar sig åt sådant.

Det märkliga är att också näringslivets kvinnor sågar Winbergs kvoteringsförslag. Av den kvinnliga chefsutvecklingsorganisationen Ruter Dams medlemmar är 93,4 procent emot lagstiftad kvotering.

- Kvinnor vill bli chefer och styrelseledamöter för att de är bäst lämpade för uppdraget, inte för att de är kvinnor, har Ruter Dams vd Gunilla Arhén sagt.

Obegripligt korkat, tycker jag. Hon påstår ju faktiskt att de ledarutvecklingsprogram hon själv genomför är för dåliga. Att kvinnorna som går dem inte är tillräckligt begåvade. Hur ska man annars förklara det faktum att kvinnorepresentationen i börsstyrelserna bara ökat från fem till sex procent från 1995 till 2001?

Ruter Dam anser i stället att privata företag alltid ska ta fram en kvinnlig och en manlig chefskandidat och att den kvinnliga väljs om båda är lika kompetenta.

Ursäkta, säger jag, men är det inte det som är kvotering?

Kvotering innebär INTE att välja korkade kvinnor till poster som smarta grabbar borde ha haft. Det innebär egentligen att sluta räkna in kön som en egenskap, enbart därför att just det manliga könet smäller otroligt högt när det gäller att välja styrelseledamöter, chefer eller andra ledare.

Så egentligen behöver vi faktiskt inte börja kvotera in kvinnor.

Det räcker att vi avslutar vår månghundraåriga tradition att kvotera in män.

Problemet är att det tar alldeles för lång tid.

Lagstiftning är den bästa och snabbaste vägen att gå. Norge är redan på gång att lagstifta om jämställdhet i styrelser, och de stannar inte vid 25 procents kvinnorepresentation, utan kör direkt på jämställdhetsmålet 40.

Kan norrmännen så kan vi.

Heja, Winberg! Kvotering, både av styrelseplatser och föräldraledighet - nu!

Liza Marklund