Förlorare i dag - martyr i morgon

KOLUMNISTER

Det händer att terrorismen fungerar. Att utöva motstånd kan vara ett bra sätt att bli hjälte.

Titta bara på oss alla just i dag. De flesta av oss är lediga trots att det egentligen är en vanlig skräpfredag som alla andra, och varför är vi det?

Sekulariserade som vi är skulle förmodligen många svara: Av ren och skär tradition, vilket är det mest sanningsenliga svaret.

Den krympande kristna delen av befolkningen skulle säga: För att Jesus Kristus dog på Golgata för våra synders skull just på långfredagen.

De flesta känner naturligtvis till historien, den ingår i kulturarvet och finns att läsa i evangelierna, både Matteus, Markus och Lukas. Snickarsonen från Nazaret avrättades av romarna för att han var Messias, Guds son. På hans bägge sidor korsfästes samtidigt två rövare.

Något som kanske inte är lika bekant är att den moderna terrorismens födelse sammanfaller nästan exakt med Jesu dito. I Björn Kumms bok Terrorismens historia (Historiska media) finns berättelsen om seloterna, de första terroristerna. De var judar och uppkallades efter det grekiska ordet zelos, som betyder iver.

Den första terroristledare världen känner var Judas galiléern, en selot från Gamala i Gaulonitis som år 7 efter Kristus grundade ett religiöst renlevnadsparti, som var mycket likt vår tids fanatiska fundamentalisters.

Judas seloter kämpade både mot den romerska ockupationsmakten och folks religiösa förslappning. De överföll romerska soldater och judiska samarbetsmän, bojkottade skattesystemet, uppviglade befolkningen, kidnappade tempelvakter och krävde frisläppande av seloter i lösen.

En av Jesu lärjungar, Simon Ivraren, var förmodligen selot (ivrare), och därmed alltså terrorist.

I sin bok skriver Björn Kumm att de bägge rövare som korsfästes samtidigt som Jesus på Golgata faktiskt har samma benämning som seloterna i Bibeln, något som religionshistorikern S G F Brandon tagit fasta på. Han har lanserat teorin att "rövarna" förmodligen inte alls var tjuvar utan just seloter, alltså terrorister.

Frågan är var det innebär för Jesus Kristus.

Vår tids mycket milda och pacifistiska syn på Jesus kommer, enligt moderna forskare, från 1800-talets liberalteologer. Den saknar allt stöd i Nya testamentet. Jesus var allt annat än mild mot sin tids religiösa etablissemang.

Ulf Brandell skrev i en artikel i DN 1966 att när Jesus drev ut "växlarna och duvomånglarna" ur judarnas tempel så var det både det judiska prästerskapet och den romerska kolonialmakten han angrep. Växlingen och offergåvorna var en mycket inkomstbringande affärsverksamhet, och Jesus attack utmanade viktiga ekonomiska intressen. Frågan är, skrev Brandell, om inte Jesus framfart i templet betydde mera för dödsdomen än vad som framgår i evangelierna.

Ett annat ouppklarat mysterium kring just den här dagen, långfredagen, är vem förrädaren Judas Iskariot egentligen var. Bibelforskarna vet inte vad hans namn betyder eller kommer ifrån. Det kan möjligen vara en variant av Sikariot, vilket skulle betyda att Judas var en sikarier - medlem av en fristående grupp seloter.

Var Judas Iskariot terrorist? Fanns det andra motiv för honom att förråda sin mästare än de 30 silverpenningarna? Andra, mycket mer politiska motiv?

Historiens dom över oss kan vi inte veta. Dagens självutnämnda segrare kan mycket väl uppfattas som morgondagens romare, alltså kolonisatörer, förtryckare och erövrare.

Det kan vara värt att tänka på i dag när USA:s specialstyrkor dammsuger Jesus gamla bakgård i jakt på den försvunna irakiska regimen. Dagens förlorare kan mycket lätt förvandlas till morgondagens martyrer.

Kanske sätter sig några irakiska pojkar vid namn Matteus, Markus och Lukas sig ner och skriver berättelsen om sitt folks missförstådde ledare som plågades ihjäl av amerikanerna vid årtusendets början.

Och vill det sig riktigt illa, så kanske människor i Sverige om 2 000 år får en ledig fredag för att fira minnet av frälsaren Saddam Hussein.

Liza Marklund