Mitt i programmet om Birgitta hajade jag till

KOLUMNISTER

Den heliga Birgitta, känd från tv, fyller 700 år och kommer att firas med utställningar, opera, teaterspel och möten med Nordens statschefer och katolska dignitärer. Under sommaren är hon närvarande i hela Östergötland, särskilt i Vadstena.

Kommunen ser ett tillfälle att marknadsföra sig, framhåller jubileets samordnare Håkan Karlsson i Vadstena. Tillsammans med köpmän och företagare satsar man på turister.

Nya flaggor har formgivits, broschyrer tryckts, torget har reparerats. "Det är klart att vi ska göra pengar på det här", säger Karlsson.

Helgonet ska alltså ge jobb i kommunen, enligt god svensk kommunalpolitik. Det är, i den svenska verkligheten, Guds uppenbarelse i praktiken.

I ett av tv-programmen kunde vi se skelettdelar. Under andlös vördnad tog en Birgitta-syster fram en skadad huvudskål, som påstods var Birgittas. Fantastiskt, sa hon, att i denna skål fanns en hjärna som Gud talade direkt till.

En man med vita handskar vred och vände på ett höftben. Klädesplagg hade enligt uppgift undergörande effekter. Det sades att sjuka kunde vända sig till Birgitta även efter hennes död, varvid hon direkt till Gud framförde önskemål om deras tillfrisknande.

I tv-programmen fanns inte minsta distans till sådant hokus-pokus, som alltså ska firas hela sommaren.

Har Birgitta något att säga oss i dag?

Det har kommit ut en bra bok om henne, "Heliga Birgitta. Åttabarnsmor och profet", av latinprofessorn Birger Bergh. Han kan läsa de latinska texterna och han gör rättvisa åt hennes mångsidighet.

Biktfäder, särskilt magister Matthias, översatte vad hon sa till latin och lär ha redigerat åtskilligt. Mycket är, enligt Bergh, svammel.

Jag är nog något mer kritisk än Bergh.

Det tycks finnas kvinnor som alltid stöder andra kvinnor, oavsett vilka idéer de har, en form av feminism som förefaller mig rätt sanslös. Jag tycker till exempel inte att nunnekloster främjar kvinnans frigörelse.

Birgitta tillhörde den rikaste aristokratin. Hon ansåg att hon av Gud, Kristus eller jungfru Maria fått besked om att de stora jordägarna skulle befrias från skatt, ett argument som visade sig utomordentligt effektivt.

När hon fick klartecken för att bilda ett kloster sa Gud, Jesus eller Maria att kungen skulle betala. När kungen konstrade fick hon genast uppenbarelser med gudomliga förslag att kungens testamente borde ändras till hennes förmån.

I Rom förde hon förhandlingar under två decennier om att bilda sin klosterorden och höll straffpredikningar mot påven enligt direktiv från Frälsaren. Som förhandlare tillhör Birgitta avgjort Sveriges segaste men så hade hon, förutom av Gud, också hjälp av skickliga klosterjurister. Klostret blev så småningom en av Sveriges största jordägare.

Birgitta hade stark fantasi, såg drömsyner och kallade sig Kristi brud, "med en älskarinnas hela trånad", skriver en historiker.

Samtiden imponerades enligt tidens sed storligen av hennes uppenbarelser. Hon fick direktiv uppifrån även i rent praktiska ting, till exempel hushållsgöromål, barnpassning, trädgårdsskötsel och givetvis de exakta måtten på klostrets byggnader, vilket hon meddelade hantverkarna.

Jag hajade till under ett av tv-programmen. En ung Birgitta-syster talade om hur svårt det är att föreställa sig att man befinner sig bortom tid och rum. Där tangerades plötsligt den eviga, stora mystiken men bara för några sekunder.

Jag menar att vi bör ha två olika perspektiv på Birgitta: försök till inlevelse i hennes egen tid och frågan om hon har något att säga oss i dag. Nu tycks allt bli som ett medeltidsspel i Visby.

Under historiens gång, ända till våra dagar, har starka personer hävdat att de handlar på Guds uppdrag, ofta med ödesdigra resultat.

Till slut kommer jag trots allt fram till att den bästa kommentaren levererades av kommunalmannen som hoppades att det skulle bli fler jobb i kommunen. Det är den svenska modellens triumf över katolikerna men Gud vet om inte Birgitta skulle ha gillat det.

Gunnar Fredriksson