Om nej-sidan vinner kan det leda till nyval

KOLUMNISTER

Jag har nu nästan till leda hört att folk har svårt att bestämma sig för om de ska rösta ja eller nej till euron. Ännu en månad före omröstningen vet ungefär var femte svensk varken ut eller in.

Hur kommer det sig? Valet borde vara, om inte givet så i varje fall enkelt. För ja till euron talar flera argument, till exempel:

Vi tillhör Europa. Vi vill göra det fullt ut. Vi kan och bör ta vår del av ansvaret för framtiden. Den politiska kostnaden för utanförskapet blir bara större och större.

Vi vill vara med när – och där – viktiga beslut som påverkar vår framtid fattas. Att stå utanför innebär minskat inflytande, andra får bestämma åt oss.
En nej-seger skulle paradoxalt nog kunna gynna högerpopulistiska och nationalistiska krafter

Vi vill ha bästa möjliga förutsättningar för handel, investeringar, tillväxt och välfärd framöver. Låga räntor, bland annat. Att vara ensam i bräcklig farkost betyder otrygghet.

Vi bör bidra till att Europa blir en motvikt till USA och därigenom balansera de amerikanska anspråken på oinskränkt världsherravälde.

För nej finns inte ett enda, vackert och hållbart argument.

Ni har inte fullt förtroende för mig och min analytiska förmåga? Ni tvivlar? Det gör mig litet ledsen förstås men jag går inte däck. Om ni inte litar mig så granska ja- respektive nej-sidans laguppställningar.

Vilka förtjänar störst förtroende: Göran Persson, Anna Lindh, Margot Wallström, Lars Ulvenstam och en lång rad andra seriösa kvinnor och män som talar för ja – eller Ulla Hoffmann, Per Gahrton, Marita Ulvskog, Lotta Gröning och Göran Greider som säger nej?

Jag skriver detta väl medveten om att det är fult, fräckt och

fegt att tala om var man står i fråga om EMU, om man inte

står på samma sida som de notoriska nej-sägarna. Jag ber om ursäkt för att jag har åsikter om EMU. Jag lovar att jag aldrig, aldrig, aldrig mer, inte ens om man riktar en pistol mot tinningen på mig, ska sätta dem på pränt.

Men det må väl vara tillåtet att påminna om vad som hände i Danmark efter folkomröstningen där i september 2000? Nej-sidan fick då 53 procent av rösterna, ja-sidan 47 procent.

Vad fick deras nej till euron för konsekvenser? Ja, ett indirekt resultat av omröstningen blev att Pia Kjaersgaard och högerpopulistiska Dansk folkeparti rejält stärkte sina ställningar och så småningom tillskansade sig ett avgörande inflytande över den danska regeringens politik.

I Sverige finns inget parti av nämnvärd storlek som kan jämföras med Dansk folkeparti. Inte i dag.

Men en nej-seger i folkomröstningen, och det mesta tyder i dag på att nej vinner, skulle inte bara rubba Göran Perssons ställning som statsminister och socialdemokraternas som landets ledande politiska parti utan också försvaga moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna. Vänsterfolk dominerar bland nej-sidans frontfigurer men en nej-seger skulle paradoxalt nog kunna gynna högerpopulistiska och nationalistiska krafter.

Den politiska turbulensen skulle bli stor. Göran Persson har deklarerat att han sitter kvar även om folkomröstningen resulterar i ett klart nej till hans och regeringens politik.

Han menar säkert vad han säger. Han vill inte smita från ansvar. Han måste försöka göra det bästa möjliga av situationen. Men om han inte kan? Om stödet från vänsterpartiet och miljöpartiet sviktar och förses med helt orimliga villkor? Nej-generalen Jonas Sjöstedt (v) har därvidlag gjort illavarslande uttalanden.

Läget kan snabbt bli fastlåst och omöjligt. Perssons tålamod med stödpartierna må vara stort, men det måste finnas någon gräns. Tålamodet kan inte tänjas ut hur långt som helst.

Vore jag partisekreterare skulle jag därför redan i eftermiddag uppdra åt mina medarbetare att börja planera för nyval till riksdagen.

Hellre ett snabbt extraval som rensar luften och gör skiljelinjerna tydliga än tre år av kohandel, snavande och generande eftergifter för oförnuftet.

Rolf Alsing