Svenskar talar usel engelska - inse det

KOLUMNISTER

Företrädare för alla länder i EU har rätt att använda sina egna språk. Det finns tusentals tolkar och de blir ännu fler när det nu ska tolkas till exempel mellan lettiska och grekiska och så vidare, kors och tvärs.

Svenskar verksamma i EU tror att de är bättre på engelska än andra så de avstår ofta från tolkning, mer än till exempel dans-kar och holländare, som säkert är lika bra.

Catharina Grünbaum påpekade nyligen i DN att svenska akademiker skriver och talar engelska omedvetna om att deras engelska är torftig, vilket engelsmän och amerikaner snabbt genomskådar.

Svenska direktörer talar ofta usel men anspråksfull engelska, gärna med amerikanskt tonfall. Jag har hört svenskar säga att de behärskar engelska "flytande", fast det bara betyder att de pratar på.

Jag gillar Jantelagen: Du ska inte tro att du är något.

Utlänningar som anländer till Arlanda och tar tåget till stan möts av ett språkfel: i högtalaren sägs att vi närmar oss "Stockholm Central", fast det på korrekt engelska heter "Central Station". (Substantivet "Central" lär på äldre amerikanska ha betytt "telefonstation".)

Trots allt kan vi glädja oss över att svenska ungdomar klarar kommunikation på engelska beundransvärt bra, även om de rådbråkar engelskan.

Det är ju ett enormt framsteg jämfört med hur det var i min ungdom; musikkultur, datorer, sport, tv, video, internet och så vidare har åstadkommit detta. Vi har nu låneord i svenskan som mail, mobil, place, people, fuck och 4-ever.

När jag var ung i Skåne förekom på sin höjd den i och för sig roliga plattyska som kallades Trelleborgstyska och främst talades av skutskeppare.

Hur mycket man än gnäller om skolan så visar ständigt undersökningar hur bra svenska elever är på engelska. Nyligen redovisades en ny, stor undersökning av 15-16-åringar i åtta jämförbara länder med toppresultat för svenskarna. Franska elever var sämst. I Frankrike tror de att franskan är överlägsen alla andra språk. Högfärdiga franska intellektuella bedömer utlänningars intelligens efter hur bra franska de talar.

1979 skrevs 45 procent av EU-kommissionens dokument på engelska, 40 procent på franska. 2002 var andelen 57 procent engelska och 29 franska. Engelskan vinner i hela världen.

EU-jargongen kan vara svårgenomtränglig. Man talar om Lissabonagendan, om att tillämpa Köpenhamnkriterierna och utveckla Petersberguppgifterna, allt efter var vissa beslut fattades. Det finns 133-kommittén och 36-kommittén, namngivna efter Amsterdamfördraget.

Ett förslag till EU-författning, en skrift på hundratals sidor ej underhållningslitteratur, kallas "Nice".

Den 13 juni röstar vi om ledamöter till EU-parlamentet. Vi som står till vänster bör avvisa ett förslag som kallas "tjänstedirektiv" (nyliberalt, försvagning av löntagarnas rättigheter).

Vet ni vad COREPER är? Jo det är de ständiga sändebuden, alltså EU-ambassadörerna. Vad är CAP? EU:s jordbrukspolitik. Eller TAC? Tillåten totalfångst av någon fisk. Så där kan man hålla på.

Jag förstår att Margot Wallström framhåller att det tar viss tid att bli hemmastadd i EU. För övrigt påpekas från engelskt håll att "kommissionär" kan syfta på vaktmästaren på ett lyxhotell.

Många klubbar vill gärna ha ett internt språk som utomstående inte ska begripa; det tillhör också det byråkratiska och det politiska språkets teknik.

Wittgenstein sa att man ibland måste "dra ett uttryck ur språket, lämna in det till rengöring - och sedan kan man igen sätta det i omlopp". Språkets funktion bör vara att vi ska förstå och kommunicera. Serber och kroater hade den inbördes begripliga serbokroatiskan men när fientligheterna ökade gick båda tillbaka i historien och justerade språken så att de inte längre skulle förstå varandra.

Engelska filosofer försöker skriva klart, från Ockham och Hume och framåt. Moderna franska filosofer älskar obegripligt fikonspråk. "Upp flyga orden, tanken stilla står, ord utan mening himlen aldrig når", sa Hamlet.

Man kan leka med språket. Jag erinrar mig en engelsk musiker som sa: "In my next life I shall not be making music, I shall be being it." (Vem var det, kan någon läsare hjälpa mig?)

Gunnar Fredriksson

ARTIKELN HANDLAR OM