Ställer många frågor – men har inga svar

Aftonbladets profiler tycker till om sommarpratarna

Foto: Yvonne Åsell
KOLUMNISTER

Lena Olving, näringslivsdoldis med mycket makt, brinner för jämställdhet.

Hon pratar klokt, ställer frågor, men har själv inte många svar.

Olving, som haft åtskilliga chefsjobb inom manligt dominerade yrken, utsågs tidigare i år till årets mäktigaste kvinna i näringsliv-et. Sedan dess vill många lyssna på henne, vilket hon utnyttjar till att tala om kvinnors underordning, en fråga hon säger sig ivra för.

Så även i radio i går.

Saab:s vice vd berättar om ett helt vanligt möte. Elva slipsgubbar och en kvinna i ett rum. Ett problem diskuteras. Kvinnan har ett förslag, men ingen lyssnar. En halvtimme senare lägger en av männen fram samma idé, som nu visar sig vara genialisk.

Så har Olving haft det hela sitt yrkesliv. För att stå ut sjunger hon tyst för sig själv: Lilla snigel akta dig, akta dig, annars tar jag dig.

Hon berättar att hon läst att om utvecklingen mot jämställdhet fortsätter i samma takt som hittills så har kvinnor samma möjligheter som män om 70 år. En långsamhet, påpekar hon, som givetvis inte skulle accepteras inom något annat område.

Men vad göras? Du måste jobba hårt för att lyckas i karriären, lyder Olvings recept. Visst, men det finns ju gott om kvinnor som jobbar hårt utan att komma någon vart.

Kvotering underkänns, inte helt överraskande.

Olving resonerar klokt om manlighet och kvinnlighet, men det mynnar ut i den kanske inte helt originella slutsatsen att olikheterna skapar dynamik.

Lena Olving har gjort en exceptionell karriär och hennes feministiska engagemang är påtagligt, även om managementfloskler i stil med att ”kompetensbegreppet måste vidgas” alltid är lika outhärdliga.

FAKTA

Namn: Lena Olving.

Ålder: 53.

Titel: Vice vd Saab.

Bor: Göteborg.

Tidigare medverkan i sommar: Debutant.

Första meningen: ” Lilla snigel akta dig, annars tar jag dig.”

Sista meningen: ”Jag menar, hur svårt kan det vara?”