Barneviks miljard - logisk följd av en girighetsspiral

KOLUMNISTER

Wallenbergarnas pr-styrda krishanteringskampanj går nu på högvarv. Taktiska framträdanden varvas med strategiska läckor. Det gäller att rädda vad som räddas kan. Man uppvaktar statsministern ("planerat sedan ganska länge") och slåss med näbbar och klor för att ingen ska röra vid familjeklenoderna - maktaktierna. Klädsamt erkänner man rena självklarheter, som att det visst brast litet i kontrollen där nere i Schweiz. Och så sparkar man varje gång man kommer åt på Percy Barnevik som på en död (men rik) mulåsna.

I Jönköping utmålade Jacob Wallenberg sig själv och familjen som lösningen på problemen:

- Jag och min familj som ägare borde haft en hårdare kontroll på de direktörer som ägnat sig åt excesser.

Samma dag tvingades maktbolaget Investor att redovisa pensionsförmånerna för det inre brödraskapet. Det visade sig att den i bolaget som ägnat sig åt värst excesser var sfärfadern själv, Pappa Peter, som om han lever till 85 kan kvittera ut närmare 400 miljoner i pension.

Peter Wallenberg har aldrig arbetat som vd i företaget. Han har suttit i styrelsen.

- Fullständigt uppåt väggarna, kommenterade Aktiespararnas representant Lars Milberg. Investor är inte någon försörjningsinrättning för familjen Wallenberg.

Pr-konsulternas första råd till Wallenbergklanen är att dra en skarp gränslinje mellan sig själva och den fallne Barnevik. I Jönköping tog Jacob Wallenberg på nytt chansen att känga till sin förre ordförande för att han tagit emot den miljard som Pappa Peter skrivit ut.

- Jag är djupt besviken på Barnevik.

Wallenbergarna får sluta larva sig. Om de på allvar menar att de blivit grundlurade av Barnevik, måste de sluta mörka information och i stället redovisa hårda fakta som stöder det påståendet.

I annat fall är det hög tid för några hårda och plågsamma sanningar i lilla maktlådan Investor. Erkänn att Barneviks miljard inte är undantaget, utan regeln, den logiska följden av en girighetsspiral som började med hemliga konsultarvoden, extra styrelsedusörer och groteska lönenivåer.

- Bara Barnevik bröt mot reglerna, envisades Jacob Wallenberg.

Från början var ABB-aktien uppdelad på två, en svensk och en schweizisk aktie. I juni 1999 noterades för första gången en gemensam ABB-aktie på Stockholmsbörsen. Reglerna säger att företag på Stockholmsbörsen måste redovisa "Information angående ledande befattningshavares förmåner". Bland förmånerna nämns "De väsentligaste villkoren i avtal om framtida pension". Men redovisningsplikten gäller bara för svenska bolag.

Som alltid uppmanade Stockholmsbörsen det ansökande bolaget att frivilligt följa de svenska informationsreglerna. ABB vägrade.

De svenskar som satt i styrelsen vid tidpunkten för börsnoteringen hette Percy Barnevik, Göran Lindahl och Jacob Wallenberg.