Lögnministeriet – vara eller inte vara är frågan

KOLUMNISTER

Kontoret är stängt, grymtade Percys och Jacobs gamle styrelsekompis från ABB, försvarsminister Donald Rumsfeld.

– Vad begär ni mer? fortsatte han till reportrarna. Blod?

Det senaste inslaget i kriget mot terrorismen var inrättandet av ett amerikanskt Lögnministerium: Kontoret för Strategisk Påverkan. Uppgiften var att påverka allmänna opinionen i Europa, Mellanöstern och Asien.

Myndigheten skulle vara liten, men välfinansierad, och sortera direkt under försvarsministern som en del i den totala krigsansträngningen. I uppgiften ingick bland annat att plantera falska nyheter i utländs-ka media.

– Det sträcker sig från det svartaste av alla svarta åtgärder till det vitaste av det vita, förklarade en hög källa förra veckan i försvarshögkvarteret Pentagon.

I ett hemligt pm från Pentagon sas att Lögnministeriet skulle utveckla metoder för att ”tvinga” utländska journalister och opinionsbildare att förespråka den amerikanska hållningen och att ”straffa” sådana som förmedlade fel budskap.

Den ”amerikanska hållningen” ska här uppfattas som Bushadministrationens hållning, alltså uppfattningen att USA befinner sig i krig, och i krig är allt tillåtet.

När tankarna bakom Lögnministeriet klarnade såg de ut ungefär så här: Eftersom många européer i själ och hjärta känner sympati för muslimska fanatiker som vill mörda otrogna civilister som de själva, så måste vår regering oupphörligen övertyga dessa européer, gärna med lögner, och särskilt övertygade om riktigheten i vår argumentation blir européerna ifall rättssamhällets grunder, alltså det som skiljer oss från terroristerna, sätts ur spel.

Det finns klara tecken på en begynnande bunkermentalitet inom den inre kretsen av politiker och presidentrådgivare i USA. Vice president Dick Cheney lever på hemlig ort och lär byta sovplats varje natt för att inte bli lönnmördad av al-Qaidaterrorister utrustade med tapetknivar. Den ena certifierade knäppskallen efter den andra kring presidenten dyker upp och alla ropar efter samma sak: Krig, krig, krig.

Bush har gått från hallelujabudget, till krig mot världsterrorismen och Ondskans axelmakter. Hans presidentskap har gått från den skrattande nollan i filmen ”Dave” till ”Dr Strangelove”.

Till slut blev kritiken från media för stor. Lögnministeriet las ner. Inte för att det vore fel av USA:s regering att plantera påhittade nyheter i utländska tidningar, utan för att Kontoret för Strategisk Påverkan inte kunde fungera efter all negativ uppmärksamhet.

– Det här departementet sysslar inte med att desinformera folk, var försvarsminister Rumsfelds besvikna slutsummering av ett initiativ som hade precis det syftet.

Och självfallet om han hade sysslat med att desinformera folk, skulle han ha sagt exakt samma sak.

Carl Hamilton