En 48-timmars inspark för alla nya invandrare

KOLUMNISTER

Alla åtråvärda lärosäten har en insparksceremoni. Under lättsamma former invigs de lyckligt nyintagna studenterna i sådana beteenden som är viktiga för överlevnad i en ny och främmande miljö. Viktigt för framtida ingenjörer är t ex att vada i offentliga fontäner, eller att snabbt kunna knyta ihop sina egna underkläder med kamraternas.

Här i landet har vi förmånen att under loppet av bara 48 timmar kunna ge en spännande provkarta på våra nationella egenheter. Kungens födelsedag ligger vägg i vägg med arbetarrörelsens första maj. Mitt emellan ligger valborgsmässoaftons kväll.

Låt oss därför som aktivt integrationsbefrämjande åtgärd föreslå en –

Inspark för invandrare.

Station Ett. Konungens födelsedag. Plats: Inre borggården. Uppgift: upptäcka vem som är kungen. Som invandrare och nyantagen svensk bör du infinna dig i god tid med hela familjen, blommor och sångböcker (ta för säkerhets skull också med uppehållstillståndet). Kom ihåg att svenskarna sätter jämlikhet högt. Försök inte köpa biljett av mannen med konduktörsmössa.

Station Två. Som du säkert vet tillhör svenskarna en naturreligion. Under valborgsmässoafton lämnar dina nya landsmän sina hem och går ut i naturen för att ta emot något de kallar ”solen”. De tänder eldar ute på fälten, grillar igelkottar under eldarna och konsumerar stora mängder hemmagjord alkohol. Därefter står de enskilt i skogsbrynen och råmar mot majhimlen.

Bli inte rädd. De söker kontakt.

Dagen efter byts de blågula fanorna ut mot röda.

Promenera nu lugnt ned till stadens centrum och lyssna på ett landsfaderligt råd. Det som är bra för alla är bra för Sverige. Här fångas på ett fint sätt ett viktigt tema i ditt nya land. Konflikter är av ondo. Tyvärr har inte judar och palestinier, greker och turkar, amerikaner och araber, serber och albaner insett detta. Kanske har du själv en gång tillhört någon av dessa grupper. Kanske har också du trott att konflikter går att lösa med våld. Sätt dig då på en parkbänk i det iskalla klimat svenskarna kallar vårvärme, och lyssna än en gång till detta viktiga budskap.

Kanske börjar du nu inse att svensken inom sig rymmer alla motsättningar som finns. Svensken är monarkist, men också socialist, han är alkoholist, men nykterist. Därför är hans smärta stor. Därför är han poet.

Nu återstår insparkens viktigaste station. Den andra maj är det dags för dig att bekänna färg.

Det är hög tid att lämna in din självdeklaration.

Därmed över till den sista – och viktigaste – insparksfrågan: Är det vänster eller höger sida på Förenklad självdeklaration som skall avskiljas och insändas till skattemyndigheten?

Svaret är: Det spelar ingen roll. Detta vet varje svensk. Höger och vänster är samma sak.

Sådär ja. Insparkad. Eller, som man säger här i landet: nollad.

Carl Hamilton