Även i politikerpoker gäller det att bluffa

KOLUMNISTER

Nuförtiden är det mesta som borde vara gratis avgiftsbelagt. Medan det som borde vara avgiftsbelagt är gratis.

Jag tog fram senaste numret av gratistidningen Axess som var invikt i gratistidningen Finans&Vision.

Finans&Vision handlar om att allting har ett pris - utom Finans&Vision. Som är gratis. Axess handlar om att vissa saker kan vara värdefulla trots att de är gratis. Som Axess.

Axess drog en lans för stoicismen, ett något udda ämne kan tyckas. Men till min egen förvåning intog jag glupskt en dos av Zenon, Seneca och Epiktetos, greker och romare som levde för mer än tvåtusen år sen. Jag närmast överdoserade. Det var ju gratis. Och värdefullt.

Zenon tog livet av sig när han tröttnade på att vara gammal. Seneca sprättade upp handlederna på kejsarens order. Epiktetos levde i en sandgrop medan han fördjupade sig i filosofiska betraktelser.

Ingen av dem beklagade sig någonsin. Ingen rörde en min när allt gick åt pipan.

Stoikerna lärde: det gäller att bevara sin inre jämvikt även under de svåraste yttre prövningar.

Efter det kände jag mig mogen för Sveriges riksdag. Jag styrde kosan mot plenisalen.

Det stora pokerpartiet var över. Man höll på att vädra ut.

De borgerliga partiernas talesmän stod upp i talarstolen och klagade över världens orättvisa. Här hade de duktigt bytt väljare med varandra och ändå, ändå fick de inte regeringsmakten. Och så den där Persson som ständigt vägrar att avgå.

Miljöpartisten Peter Eriksson som aldrig, aldrig skulle släppa fram en socialdemokratisk regering om han inte själv satt med i den skakade hand med den "arrogante" Göran Persson. Den arrogante Persson skakade hand med den "ansvarslöse" Peter Eriksson.

Bägge föreföll mycket nöjda.

I likhet med många andra fick detta mig att tänka på poker. I poker handlar det om att bluffa. Det gäller även politikerpoker. För att bluffa måste man kunna vilseleda. Grovt sett finns det tre sätt att åstadkomma detta:

Man kan låtsas vara dum.

Man kan låtsas vara galen.

Man kan även låtsas vara stoiker.

Borgarna trodde att miljöpartisterna definitivt var dumma, sannolikt galna och möjligtvis stoiker.

Persson visste bättre. Stoikerna lärde: Sälj dig aldrig. Men miljöpartisterna tänkte: Sälj dig dyrt.

Det var bara prislappen som skulle justeras.

Som ett resultat av uppgörelsen mellan regeringen och miljöpartiet skall sexhundra torskfiskare rensas bort. Eventuellt får de kompensation som det så vackert heter när man får betalt i stället för att göra ett hederligt jobb. Fiskarna får alltså en gratislunch. (Dock ej torsk.) Problemet är att de inte vill ha den.

Fiskarna kan nu sätta sig längst ute på piren i Simrishamn och i fjärran se danska trålare ta upp den blågula torsken.

Möjligen tar de sitt öde med stoiskt lugn.

Carl Hamilton