Gud finns – och han har faktiskt humor

KOLUMNISTER

Vi hade just korat årets bank och jag vandrade hemåt med senaste numret av Privata Affärer under armen. Så långt verkade allt klart. Men på omslaget ställde tidningen en fråga av rent existentiella dimensioner:

Vad är Ericsson värd?

Tjugo av världens förnämsta aktieexperter hade räknat på den svenska telekombjässen och lämnat sina ”riktkurser”.

Ericssonaktien var värd mellan 2 och 45 kronor.

Sa experterna. Det vill säga värdet på företaget Ericsson var 30 miljarder. Eller 700 miljarder. Eller kanske nåt däremellan.

Det hade varit bättre om Privata Affärer hade frågat aktieanalytikerna någonting enkelt och exakt i stil med:

Finns Gud?

Ställd inför räkneexempel i stil med detta känner man att aktieanalys är något mindre vetenskaplig (och betydligt mindre rolig) än psykoanalys.

Ändå är det just vetenskapligheten och professionalismen hos aktieskrynklarna som våra makthavare vill framhäva.

Det är nämligen så att våra höga företrädare har varit på kasino och spelat med våra pensionspengar och – hör och häpna – 100 miljarder är borta.

På två år har de fyra AP-fonderna spelat bort närmare en fjärdedel av sina fonderade medel. I AP-fondernas styrelser sitter ett tvärsnitt av AB Svensk Makt: industriledare, fackföreningsordförande, bankdirektörer, politiker, professorer. Seriöst folk.

I vart fall. Pengarna är borta.

Nu uppstår den intrikata frågan: hur skall detta förklaras?

Svarsalternativ ett är (självklart): Det skall inte förklaras. En svensk tiger.

Svarsalternativ två: Det spelar ingen roll. Förlusterna är ju så små. Pensionssystemet är jätte-jättestort och vi har bara spelat bort 100 miljarder.

Svarsalternativ tre. Och det är nu jag börjar känna att jag lever. Det är nu jag börjar tro att Gud faktiskt finns och därtill har humor.

Svarsalternativ tre. Vi hade en formel. En vetenskaplig.

Enligt formeln måste AP-fonderna köpa aktier. Skit samma att börsen var hysteriskt övervärderad. Aktieanalys är som alla vet en vetenskap och Ericsson värd nånstans mellan 2 och 45 spänn.

Formeln garanterade att avkastningen skulle bli optimal. Alltså, strategiskt, på lång sikt.

Birgit Friggebo, ordförande i 4:e AP-fonden:

– Vi har frågat oss om det fanns några varningsklockor, men det fanns det inte. Och hade vi upptäckt några så skulle vi varit ganska ensamma om det. Det är svårt att gå emot.

I sak är detta helt fel, varningsklockorna tokringde. Men här säger Friggebo ändå någonting väldigt fint. Något som alla borde lägga på minnet. Något som sammanfattar själva affärsidén i AB Svensk Makt.

Det är svårt att gå emot.

Medborgare, betänk därför följande:

På lång sikt var det bara bra att era pengar försvann.

På lång sikt har ni aldrig varit så rika som nu då era pengar är borta.