Skatte- inbetalningar - en investering för evigheten

KOLUMNISTER

Etiken bör styra hur skatterna utformas, meddelas från kristdemokraterna. Partiet konstaterar självkritiskt att politiker ofta utgår från hur mycket pengar en skatt kan ge. Kristdemokraterna vill lägga en ny, etisk grund för skattepolitiken.

I den småskurna och halvfega svenska politiken, där det taktiska och det praktiska varit allena saliggörande, är detta ett välkommet besked. Behoven finns. Femton procent av alla barn lever under socialbidragsnormen. Nästan vart fjärde hushåll har större skulder än tillgångar. Åttio procent av svenskarna har ingen finansiell förmögenhet alls. Nyfattigdomen breder ut sig.

Det gör också nyrikedomen. Och den är stor, även om den endast berör ett litet fåtal. Bara fem procent av befolkningen har någon skattepliktig förmögenhet alls. Den rikaste procenten i landet äger en tredjedel av all förmögenhet.

Få partier är bättre skickade än kristdemokraterna att räta ut dessa skevheter. Med sin unika position som ett politiskt parti ställd på den kristna etikens grund kan kristdemokraterna med trovärdighet säga det som bör sägas.

Bergspredikans ord bör stå i eldskrift över partiets nya skatteprogram: Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar, ni skall få äta er mätta.

Ur skattepolitisk synvinkel bör vi heller inte glömma fortsättningen:

Ve er som är rika, ni har fått ut er glädje.

Kanske kommer en del av partiets anhängare, liksom de allmänborgerliga väljare som partiet normalt vänder sig till, att skrämmas bort.

Situationen är inte ny.

Vi drar oss alla till minnes skriftens ord. En rik man kom till Jesus och frågade vad han skulle göra för att få evigt liv. Lagarna hade han följt. Jesus svarade:

- Ett återstår för dig: sälj allt du äger och dela ut åt de fattiga, så får du en skatt i himlen.

Bibeln konstaterar lakoniskt att mannen blev bedrövad. Jesus slutsats var osentimental: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.

Alf Svensson kan alltså lugna sina oroliga väljare. Skatteinbetalningar kan ses som en sorts högavkastande investering för evigheten.

Nu skrider partiet till verket. Enligt partiets talesman i skatteutskottet, Per Landgren, är de skatter som främst bör ändras skatten på fastigheter, förmögenhet och arv.

Fokus ligger helt rätt. Landgren nämner inga siffror, men utifrån ett kristet perspektiv torde det röra sig om kraftiga skattehöjningar.

Som alla förstår saknar denna betraktelse all verklighetsförankring.

När kristdemokraterna ställer sin skattepolitik på den kristna etikens grund är det för att sänka arvs- och förmögenhetsskatten och öka förmögenhetsklyftorna.

- Människor far nu verkligt illa av några av våra skatter, hälsar Per Landgren ifrån skatteutskottet.

Carl Hamilton