Inför trängsel- avgifter - på onödiga åsikter

KOLUMNISTER

Sett till ytan är Sverige ett stort land. Intrycket förstärks av befolkningens antal. Det är försumbart. Ytligt sett skulle vi svenskar inte behöva trängas.

Ändå trängs vi.

Möjligen är det den stora ytan och de långa avstånden som har inspirerat oss till trängsel. Vi trivs med den lilla trängsel vi kan få ut av tillvaron.

Trängsel ger trygghet.

Hur som helst. Något måste göras. Situationen håller på att bli olidlig. Och nu avser jag inte trängseln på gator och torg. Den lämnar mig helt oberörd.

Jag tänker på åsiktsträngseln.

Det går inte att blunda för att vi svenskar har en tendens att fåraktigt instämma i vad föregående talare sagt.

Häromsistens kom den nye moderatledaren utrusande ur sin bunker med

rosiga kinder och ett lika överraskande som glatt budskap: han skulle lägga om

politiken. Det visade sig att han skulle lägga om politiken så att den liknade alla andras. I stället för skattesänkningar ville han satsa på budgetbalans, närmare bestämt den mest överbalanserade budgeten svensk ekonomi någonsin har sett.

Det man har uppskattat hos moderaterna är att de har framhärdat i den helt

inopportuna åsikten att inkomsten tillhör den som tjänat den och att staten ska ha förbannat goda skäl för att rekvirera pengarna.

Så här lät den nya moderata formeln: Trygghet. Tillväxt. Stabilitet.

Trygghet?

Ta ett annat exempel. Fri abort.

Varför kan inte kd vara emot fria aborter? Det blir inte fri abort

för att kd öppet säger vad många kristdemokrater faktiskt tänker, att abort inte är en livsstilsfråga som den havande kvinnan ensam kan avgöra. Däremot blir det en bättre diskussion än om kristdemokraterna håller på och jamsar om att värna det ofödda livet, innan man ger sig in i trängseln och röstar på motsatsen.

Varför kan inte Ohlys kommunister säga att de är för proletariatets diktatur och likvidering av borgerskapet som klass? Måste de säga att kommunism är detsamma som obligatorisk pappamånad och fler ungdomsgårdar?

Eller EU:s nya konstitution. Alla partier (nästan) är benhårda motståndare till folkomröstning om konstitutionen. Om ett år kommer allihop att vara varma anhängare av en folkomröstning. Då kommer de dessutom att ha glömt vad de nyss var emot.

Här har vi en av följderna av den eviga svenska trängseln. Den eviga svenska glömskan.

Förr i tiden sa de borgerliga partierna att poängen med att vi är fyra är att vi är så olika. Nu säger de att poängen med att vi är fyra är att vi är så lika.

Trängselpoäng. Det har vi delat ut sedan Gustav Vasa.

Värst är trängseln inom den så kallade eliten. Bland näringslivstopparna är en avvikande uppfattning lika sällsynt som en judisk bosättare i Hamas.

Det finns bara en lösning, en annan svensk klassiker (varför överge en vinnande formel?). Skatt. Beskatta trängseln. Jag efterlyser en trängselavgift på åsikter.

Och håll inte med nu.

Carl Hamilton