Rösta på mig så skrämmer jag dig

KOLUMNISTER

Det sitter en artonårig svensk terrormisstänkt i ett fängelse i Sarajevo.

Kanske var det därför som vår justitieminister Thomas Bodström på en krisberedskapskonferens i veckan i sitt inledningsanförande plötsligt sa:

- Det kommer troligen en terroristattack i Sverige.

För säkerhets skull la han till:

- Förr eller senare.

Eftersom säkerhetspolisen sedan länge gjort bedömningen att det troligen inte kommer att ske någon terroristattack på svensk botten, undrade man om något avgörande hade hänt i riskanalysernas dunkla värld. Var det svensken i Sarajevo?

En direktör på krisberedskapsmyndigheten framhärdade i att det fortfarande var låg risk för terrorattacker i Sverige. Tydligen har det officiella Sverige olika hotbilder.

Experterna brukar understryka hur viktigt det är att hotbilder inte bara är aktuella, utan även realistiska. Möjligen ska man se Bodströms varning för jihad i Sverige som ett led i ansträngningen att sälja in hans favorit-storebror-ser-dig-projekt: elektronisk övervakning på bred front.

Men varningen att terroristerna troligen kommer att slå till i Sverige var troligen utslag av någonting annat: politikernas senaste och nyaste fasa, katastrofen att bli tagen på sängen (eller på teatern) vid nästa katastrof.

Ingen vill genomlida samma helvete som utrikesministern som inte var redo för en tsunami när tsunamin slog till.

Därför varnar man för allt. Det vill säga man varnar för alla akuta hot som slås upp stort i media. Terrorattacker, epidemier, jordbävningar, översvämningar.

(Däremot varnar man ogärna för felslagen politik.)

Folkhälsoministern varnade häromveckan för den annalkande fågelepidemin. Han var redo - på det värsta. Morgan Johansson lovade vaccin till hela folket och bromsmedicin till en fjärdedel. Experterna drog förskräckt åt sig öronen. Inte bara för de miljardkostnader som skulle bli följden av Johanssons alltid-redo, utan framför allt inför den omotiverade panik som riskerade att utbryta i spåren på varslet.

Varningarna är en slags modern men omvänd variant på Hasse Alfredsons

Palme-satir "Det hade jag ingen aaaning om". I dag säger politikerna tvärtom:

Jag anade. Jag varnade. Jag vaccinerade.

Eller, rösta på mig så skrämmer jag dig.

Carl Hamilton