Tv kommer att göra oss galna

KOLUMNISTER

För några veckor sedan fick sju nya tv-kanaler preliminärt tillstånd att sända i det framtida digitala marknätet.

Det har inte bara blivit fler tv-kanaler och mer sändningstid, det publiceras också fler glättade affärsmagasin, fler mans- och kvinnotidningar och fler magasin för olika åldersgrupper och intresseinriktningar.

Vilka är det som ska titta på alla tv-program, läsa alla magasin? Knappast de arbetslösa och sjukpensionerade. De har visserligen tid att fylla och, åtminstone enligt schablonbilden i media, en tom vardag.

Men annonsörerna siktar inte på de utestängda (eller – uteslängda). De räknar tvärtom med att de som ska bänka sig framför tv-apparaterna är välbeställda och konsumtionsvilliga. Alltså, de som redan i dag klagar över att de har för litet tid för att titta på tv eller läsa nya magasin.

En färsk undersökning visar att svensken ägnar betydligt mer tid åt tv:n än åt sina barn. Sådana uppgifter ger oss alltid dåligt samvete.

Fast det minskar inte tv-tittandet. Eftersom alla nya tidskrifter och nästan alla nya tv-kanaler är fyllda med annonser måste någon rimligtvis tro på dem, åtminstone som annonsplats eller som affärsprojekt.

Bantningstips är ett populärt inslag i dagens media och en storsäljare inom bokutgivning. Så har det varit så länge jag kan minnas.

Bantingstipsen kommer och går, men fetman består. Men den mest brännande uppgiften i dag är inte att banta bort fettceller, utan information. När kommer boken som ger mig tio snabba råd hur jag blir av med informationsöverskottet?

Fanatiska islamister är verksamma i en miljö där det saknas tillräckligt med föda, rent vatten och demokrati – däremot saknas inte information. De hungrande massorna har inte tillgång till mjölk från Arlas mejerier, men de vet vad som står i danska lokaltidningar.

Information och kunskap har alltid betraktats som befriare. Nu vet vi att information också förslavar.

Hur kommer det att sluta? Grundtipset är att vi allihop kommer att bli galna. Men vi kan trösta oss med att eftersom det sker samtidigt kommer ingen att märka något. Möjligen med undantag för en eller annan oinformerad dåre.

Vad ska man göra? Det var nyss två dagar före fullmåne i april.

Så din trädgård.

Carl Hamilton