Det har gått troll i spökförbanden

KOLUMNISTER

Någon gång i vintras uppenbarades det att Sverige hade en spökarmé. Bland det fåtal återstående arméförbanden i försvaret var nämligen hälften någonting som kallades för "resursförband". De fanns, men ändå inte.

Upprördheten bland försvarspolitiker från höger till vänster var stor. Med tanke på hur mycket det militära försvaret kostar, hade politikerna trott att de få återstående förband som militärledningen redovisade också fanns.

Det gjorde de alltså inte.

Nu har militären i alla fall knåpat ihop sina organisationsscheman och personaltabeller. Denna vecka kommer regeringen att meddela att spökförbanden har fått kropp.

Allt handlar om tid och tidsperspektiv.

För ett och ett halvt år sen utkom ÖB med "en liten bok" som hette Vägen framåt. Där slog han fast bland annat att Ryssland var på god väg att bli fredligt och demokratiskt. Ingen fara på torpet med andra ord. Faran låg på andra sidan haven, någonstans långt långt borta. Därav spöksoldaterna.

Nu har ÖB kommit ut med ännu en "liten bok". Den här gången heter skriften "Här och nu". Inget sägs denna gång om det demokratiska Ryssland. Däremot får vi veta hur viktigt det är att det svenska försvaret faktiskt har existens - här och nu.

Här och nu betyder i ÖB:s termer början av 2008.

Man ska kanske komma ihåg att även om Sverige här och nu har ett försvar som är tänkt att verka någon annanstans, så har ÖB trots allt sagt:

-Vi skall givetvis kunna försvara vårt land här på hemmaplan även framöver.

Det är gRundläggande.

Frågan har då infunnit sig. Med vad då? Och det får vi nu veta. Det visar sig att hälften av det nya toppmoderna insatsförsvaret är hemvärnet.

Ett hot som man genast kommer att tänka på - här och nu - är förstås terrordåd i stor skala. Paradoxalt nog säger just hemvärnets tidning att "Försvarsmakten (är) tandlös vid terrordåd".

Här och nu i militära termer börjar alltså 2008. Vad värre är, det verkar som om här och nu också slutar vid denna tidpunkt.

För att tala med en kritiker: Tänk er ett Ryssland som år 2015 är en diktatur, militärt upprustat, starkt nationalistiskt och med en paranoid inställning till väst, ställ er frågan hur det skulle se ut i dag?

Svaret är: Ungefär som Putins Ryssland - här och nu.

Carl Hamilton