Vilka döljer sig bakom siffrorna?

KOLUMNISTER

I vår statistiktokiga tid frågar man sig ibland: vilka är de egentligen, människorna bakom siffrorna? Häromdagen stack en främmande opinion två gånger upp huvudet ovanför horisonten. Och det på samma dag.

Är det för mycket snack om jämlikhet? frågade Aftonbladet.

Det märkliga är att den opinion som då visade sig inte bara var osannolik. (Finns det något så omhuldat som jämställdhet?) Den var dessutom osannolikt stor. 65 procent svarade ja.

På annan plats i tidningen ställdes frågan: Är det okej att jobba svart?

Det egendomliga inträffar nu att denna fråga får ett om möjligt ännu mer omöjligt svar.

64 procent svarar med ett rungande ja.

65 procent och 64 procent.

För sitt inre målar man upp hur denna allmänna och därtill omöjliga opinion ser ut.

Är det en nation av svartarbetande jämställdhetsmotståndare? Eller feministiska skattesmitare? Eller - ett samhälle bestående av två tredjedelar glada anarkister som älskar att retas med alla petimeternoga åsiktsvakter.

64 och 65 procent. Kan två omöjliga ståndpunkter ha förenats i samma statistiska kropp?

Är det samma människor?

Denna ystra sifferlek på populärnivå sammanföll i tiden med en rapport från all statistiks moder - Statistiska centralbyrån. Nu gällde det någonting annat: de unga och de gamla.

SCB har under lång tid utfrågat ett statistiskt representativt urval av äldre svenskar för att ta reda på hur de äldres levnadsstandard har förändrats de senaste 25 åren.

Svaret är: de äldre har fått det mycket bättre.

Resultatet är intressant inte minst som perioden även omfattar 90-talskrisen. Det visar sig att dagens grå armé av glada pensionärer kom ut ur depressionen med fladdrande fanor och klingande spel.

Det är inte bara i absoluta termer som de äldre har fått det bättre. De har också fått det bättre i jämförelse med de yngre (alla som är under 55).

Men, säger SCB, det kommer att rätta till sig. Det nya pensionssystemet kommer att bryta utvecklingen. Framtidens pensionärer kommer inte att ha det lika fett.

Det är då man inser vad som förenar de bägge grupperna: de unga och medelålders som har fått det sämre, och pensionärerna som går en mörk utveckling till mötes.

Det är samma människor.

Carl Hamilton