Bernadotte flög ballong – och skrev krigshistoria

1 av 2
KOLUMNISTER

Sveriges kung Karl XIV Johan var föregångsman på många sätt. Alla vet att han gjorde en lysande karriär och avancerade från enkel fransk soldat till att bli kung av både Sverige och Norge och grundare av dynastin Bernadotte.

Under denna spännande klassresa utförde han många bragder. En del är kända, som hans insatser på slagfälten, bland annat i Austerlitz. Men hans kanske mest okända bravad var då han den 11 september år 1795 blev den förste generalen i världen som mitt under brinnande krig genomförde en ballongflygning.

Så här var det. I början av september månad år 1795 var Bernadotte relativt nyutnämnd divisionsgeneral och kommenderade en del av eliten av den franska armén, den så kallade Sambre- och Meusearmén. Han och hans trupper låg vid Andernach på den vänstra stranden av floden Rehns mellersta lopp.

Frankrike var i krig med Österrike som hade starka truppenheter på andra sidan den breda floden. Bernadotte hade order om att ta sig över med trupperna, men han visste inte hur stark fiendestyrkan var på den andra sidan. Han lät sitt artilleri beskjuta staden Neuwied, där österrikarna skulle vara starka, men han hade ingen aning om ifall hans artilleri hade haft någon effekt på fiendesidan. Det var omöjligt att sända spejare över floden. De skulle omedelbart bli tillfångatagna eller dödade.

Bernadotte lät då sända efter en helt ny enhet i den franska armén som kallades ”corps aérostatier”, vilket ungefär kan översättas med ”flygkåren”. Det var soldater som flög och skötte den helt nya uppfinningen: varmluftballongen.

Frankrike var först i världen med att använda ballonger i krig, under slaget vid Fleurus 1794, där överste Bernadotte hade blivit utnämnd till brigadgeneral på slagfältet. Några månader senare blev han divisionsgeneral och det var som sådan han nu skulle leda den komplicerade övergången av Rhen. Lufballongerna blev en stor sensation vid Fleurus. En av dem sköts ner av österrikarna och kan i denna dag beskådas som en trofé på krigsmuseet i Wien.

Den första luftballongen hade uppfunnits av bröderna Montgolfier 1783. Svenske kungen Gustav III fick se en sådan ballong flyga till väders utanför staden Lyon redan året efteråt, en händelse som förevigats i flera roliga samtida etsningar. För att hedra den svenske kungen hade ballongen döpts till ”La Gustave”. Gustav erbjöds ett flyga med, men han avböjde artigt. I hans ställe klev en fransk dam och herre ombord och flög i fyrtio minuter, innan deras ballong landade något klumpigt i en by, paret hoppade ut och ”La Gustave ” fattade eld.

Ballonguppstigningens svåra konst var alltså ganska ny då Bernadotte den 7 september 1795 beordrade sin ”corps aérostatier” att göra sig i ordning för luftspaning.

Vad han måste få veta var om det fanns österrikiska kavallerireserver i bergen ovanför floden, trupper som bara stod och väntade på att slå till i det ögonblick Bernadotte steg i land på den högra flodstranden. Den 11 september hade delar av den franska armén redan börjat gå över floden på andra ställen, trycket ökade på Bernadotte. Han måste bestämma sig. Klockan sex på kvällen beslöt han att själv göra en flygtur för att se vad fienden hade för sig. Han litade inte på någon annan.

Aldrig förr hade en så hög officer tagit risken att stiga till väders i en varmluftballong. Upphetsningen var stor i Bernadottes högkvarter då han och en medhjälpare steg i korgen försedda med kikare och ritmateriel.

Kvällssolen belyste fiendens sida av floden. Han kunde tydligt se höjderna bortom den bombarderade staden Neuwied. Men flygningen gick inte så bra. Ett oväder närmade sig snabbt och slet i ballongens linor. Personalen på marken var rädda att ballongen skulle ge sig iväg och i så fall flyga åt helt fel håll eller att ballongen skulle komma inom skotthåll för fiendens eld. De mest framskjutna österrikiske prickskyttarna såg säkert med stor häpnad hur ett totalt nytt och imponerande mål sakta steg upp över floden. De kunde inte ana att divisionsgeneralen Jean Baptiste Bernadotte personligen befann sig ombord.

Det blev ingen lång flygtur. Redan efter tjugo minuter beordrade chefen för ballongstyrkan av säkerhetsskäl ner Bernadotte igen. Det var en mycket missnöjd befälhavare som steg ur korgen. Han hade inte sett så mycket som han hoppats.

Efter denna flygtur ansåg han att ballongerna bara var en militär leksak utan större betydelse. Han använde sig aldrig mer av en sådan. Men han blev ändå den förste generalen i världen som genomförde en rekognoscering från luften. Trots att vinden tilltog och stormen ökade, beordrade han sina män att gå över floden nästa dag, vilket de också gjorde utan större besvär.

Bernadotte skulle göra en stor bragd till, som inte heller den fick särskilt mycket uppmärksamhet. I februari månad 1797 ledde han över 20 000 franska soldater i rykande snöstorm över Alperna ner i norra Italien. Alla kom fram, ingen blev skadad. Då Napoleon tre år senare gjorde samma sak, såg han till att hela Europa fick veta det och att händelsen förevigades på flera målningar.

Men det var Bernadotte som var först.