Dagens namn: Marika, Marita
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Jan
Guillou

Staten måste ta över Sveriges bensinmackar

Statoilmacken i Östhammar ska läggas ner, en av många bensinstationer som nu försvinner från den svenska landsbygden, det tycks vara en allmän trend.

För oss som bor i Östhammar och tankar på Statoil kommer beskedet överraskande, eftersom det är en välbesökt bensinstation som omöjligt kan gå med förlust. Dessutom har Statoil sedan några år tillbaka lagt ner den andra macken som fanns i området.

Om det hade varit en ren förlustaffär för Statoil att sälja bensin här i Östhammar så hade det inte varit så mycket att grubbla över.

Men så är det inte. Problemet ur räknenisseperspektiv tycks vara att vinsten är för liten och att macken i Östhammar inte passade in på Statoils ”koncept”, att alla mackar i försäljningskedjan ska ha ett likartat sortiment i varuförsäljningen.

Exakt på vilket sätt macken i Östhammar avviker från ”konceptet” är svårt att bedöma.

Jämfört med en mack av samma typ i Stockholm har vi här bara tre sorters varmkorvar, vi erbjuds inte den i Stockholm förekommande rödpepparkorven.

VINSTDRIVANDE Bensinföretagen verkar inte i allmänhetens intresse längre. Något som måste ändras, enligt Jan Guillou.   VINSTDRIVANDE Bensinföretagen verkar inte i allmänhetens intresse längre. Något som måste ändras, enligt Jan Guillou. Foto: TOMAS BERGMAN

Om vi som bor i Östhammar i fortsättningen vill hitta en Statoilmack får vi bege oss antingen till Gävle, tio mil, eller till Uppsala, sju mil.

Det bättre och miljövänligare och mer tidsbesparande alternativet är att börja tanka på OK-Q8.

Jag ringde upp närmast ansvarige direktör på Statoil för att ställa två frågor. Först: Ni ställer till besvär för oss som var era kunder här och ni skapar irritation eller rentav fientlighet mot företaget. Borde inte sådan bad will räknas in i kalkylerna?

Jo, det håller direktören Pär Widell med om. Han säger rentav att det ”absolut leder till bad will därför att kunderna ”med all rätt blir besvikna.”

Men det där ”konceptet” väger alltså tyngre, vad det nu innebär konkret mer än rödpepparkryddad korv jämte ost- och baconkorv, vanlig grillkorv och kokt.Nästa fråga rör möjligheten att bensinbolagen har ett samhällsansvar. Eftersom Statoils ofog att lägga ner macken i Östhammar bidrar till miljöförstöringen och försämrar de före detta kundernas service, minskar sysselsättningen och reducerar kommunens skatteintäkter med mera. Borde inte sådana effekter räknas in i kalkylen?

Nej, säger direktör Widell, Statoil är ett affärsdrivande företag. Det betyder att det enda som är intressant för Statoil och dess ägare (norska staten är komiskt nog huvudägare) är företagets vinst.

Och enligt den ståndpunkten, som är en politisk och inte en ekonomisk ståndpunkt, går vinsten alltid före samhälls-ansvaret.Det är knappast en sensationell uppfattning bland bensinbolagsdirektörer och jag förutsätter att de andra oligopolbolagen täker likadant när man går ännu hårdare fram än i Östhammar, exempelvis i Värmland och i norra Sverige.

Över hela landet ska vi tvingas köra en längre sträcka med bilen för att kunna tanka den.

Att det blir obekvämt för oss hör inte hit, enligt affärslogiken. Att det ökar utsläppen i naturen, det Sverige som stat lovat att begränsa, hör inte heller hit.

Det finns ingenting mystiskt eller gåtfullt i att bensinbolagen vill försämra livet för medborgarna och öka miljöförstöringen om det ökar deras vinst.

Den stora gåtan ligger på ett annat plan. Medan vi som enskilda medborgare hutas åt att sopsortera, att inte bränna plast, att inte klippa för mycket gräs eller ens dricka mineralvatten i flaska, så slipper alla de stora bovarna undan motsvarande samhälleliga disciplinering. Ty de ska göra vinst.

Den enskilde medborgarens sopsortering är ett intet mot den miljöförstöring i stor skala som världen över bedrivs med just detta vinstargument.

Och ändå påstår borgerliga politiker att det är ”marknaden” som ska rädda världen från att gå under av förstörelsen.Att byta från Statoil till OK-Q8 här i Östhammar får bara symbolisk betydelse, den kuweitiske shejken som äger det bolaget tänker på exakt samma sätt som Pär Widell och alla de andra.

Den enskilde konsumenten är fullkomligt maktlös. Marknadsekonomin fungerar helt enkelt inte.

Det är klart att det går, teoretiskt, att göra något åt saken. Enkelt.

Ta genast ifrån oligopolbolagen rätten att distribuera drivmedel och förstatliga verksamheten, så att vi får inflytande, så att andra överväganden än vinsten kan komma med i hanteringen.

Men något säger mig att det saknas majoritet i riksdagen för en sådan reform.

För övrigt kan jag ...

    ... bara se en stor fara med regimskifte i nästa val. Att Thomas Bodström blir justitieminister.

    ... inte förstå det lönsamma i att spara in på åklagarna så att fler förbrytare går fria.

För hur man än räknar så måste väl ändå förbrytarna vara dyrare i drift än åklagarna?

Jan Guillou

Visa fler

Nyheter

Visa fler
Om Aftonbladet