Dagens namn: Marianne, Marlene
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Jan
Guillou

Klassamhället förstärks utan betyg i skolan

Läs Jan Guillous krönika

Rika barn får i allmänhet bättre betyg i skolan än fattiga barn. Så har det alltid varit och orsakerna är lätta att se. I rika hem är utbildningsnivån högre än i fattiga hem och rika föräldrar är inriktade på att barnen skall göra karriär i samhället genom högre utbildning. I rika hem finns inget behov av att ha självförsörjande barn och det är inget problem att barnen studerar några år utan att bidra till försörjningen.

Det handlar inte om begåvning (även om många rika vill tro det) och alltså är det en fråga om en orättvis ordning och ett lika logiskt som klart uttryck för klassamhället.

På 60-talet beslöt sig Socialdemokraterna för att göra någonting åt denna orättvisa. Men eftersom det skulle vara alltför långtgående att avskaffa klassamhället bestämde man sig för att i stället avskaffa betygen. Logiken var enkel. Om man avskaffar betygen kan rika barn inte få bättre betyg än fattiga barn.

Det var en reform som fick effekter rakt motsatta de avsedda. Allt färre fattiga barn kom in på högre utbildning. Och nyligen publicerade Lärarförbundet en undersökning man beställt från SCB där det framgick att utbildningsklyftan vidgats ytterligare under de senaste tjugo åren. Vilket dessvärre var självklart. För betygen var de fattiga barnens enda möjlighet att konkurrera med de rika barnen genom att kompensera bristen på pengar med flit och eventuellt revanschlusta. I en betygsfri skola hade Leif G W Persson aldrig blivit professor.

Socialdemokraterna tycks sent omsider ha kommit till viss insikt. Problemet är att Vänsterpartiet övertagit den gamla socialdemokratiska föreställningen att ett orättvist utbildningssystem kan reformeras genom avskaffade betyg. Och möjligen genom att göra klassrummet till en outhärdlig arbetsplats med demokratisk oordning som i första hand drabbar de fattiga barnen.

Alltså måste de rödgröna kompromissa: betyg från årskurs 7, blev utspelet i Almedalen.

Men Lärarförbundet hade också en annan förklaring till att orättvisorna i utbildningssystemet har förstärkts under de betygsfria decennierna. Man pekade på privatiseringen av skolan. Affärsdrivande privatskolor växer som svampar ur jorden och då är det självklart att de rika får tillgång till bättre skolor med bättre lärare, eftersom privatiseringen utarmar den kommunala skolan.

Men inte heller när det gäller det här uppenbara sabotaget mot en demokratisk skola vågar Socialdemokraterna slå näven i bordet. För nu är det den andra samarbetspartnern, Miljöpartiet, som sätter sig på tvären.

Jag har aldrig förstått varför just Miljöpartiet snöat in på privatskolor,

eller ”friskolor” som det heter bland anhängarna (ett listigt ord, som om den kommunala skolan vore ”ofri”). Miljöpartisterna är kanske anhängare av någon särskilt flummig utbildning där barnen skall tillverka sina egna böcker av återvinningsmaterial. Men då sväljer man mycket värre idioti samtidigt, som exempelvis muslimska privatskolor som garanterat gör eleverna handikappade för resten av livet.

För Folkpartiet blir problemet det omvända. Folkpartisterna skulle naturligtvis gärna avskaffa muslimska privatskolor. Men då blir det svårare att försvara frireligiösa kristna privatskolor. Dessutom är det folkpartistiska medlidandet med små muslimer begränsat.

Ur borgerlig synvinkel är privatiseringen av skolan en ideologisk fråga, föreställningen att allt skall drivas i privat vinstsyfte, från sjukhus och apotek till kommunikationer, brännvinstillverkning och dagis. Dessutom har de borgerliga ingen anledning

att motsätta sig ett utbildningssystem som gynnar deras egna väljare.

I sin iver att försvara någon särskild flumpedagogik – eller vad det nu kan röra sig om – betalar miljöpartisterna ett högt pris när de ansluter sig till den borgerliga linjen. De förstärker orättvisorna i utbildningssystemet och cementerar klassamhället.

Medan vänsterpartisterna vill ta ifrån de fattiga barnen deras enda möjlighet att ta sig fram i undervisningen, betygen. Ty utan betyg måste man mygla sig fram. Då vinner alltid överklassen.

Och mitt emellan dessa åsnor, eller möjligen hötappar, befinner sig alltså Socialdemokraterna som tydligen finner husfriden bland de rödgröna viktigare än orättvisorna i skolan. Det är ingen skön syn.

Jan Guillou

Visa fler
Om Aftonbladet